Tag: Węgry

Okładka książki Na polskiej ziemi
Książki Recenzje

Na polskiej ziemi | Recenzja

Atilla Szalai, Na polskiej ziemi. Wspomnienia, dzienniki z lat 1976-1990. Tom I 1976-1981. Tradycji i przyjaźni polsko – węgierskiej stało się za dość, czytając wydarzenia z życia Attili Szalai. Ten dziennikarz oraz tłumacz, przebywał w Polsce, tworząc zaskakujący materiał porównawczy Węgier i PRL-u, a także spisując cenne spostrzeżenia. Z pewnością […]

Kalendarium historyczne

17 lipca 1440 roku król Polski Władysław III Warneńczyk został koronowany na króla Węgier

Władysław III Warneńczyk za namową możnych węgierskich, którzy liczyli na pomoc Polski w walce z Turkami oraz przy poparciu znakomitego wodza Jana Hunyady, zgodził się przyjąć koronę. Koronacja odbyła się w katedrze w Białogrodzie, król przyjął imię Ulászló I i doprowadziła do drugiej w historii unii między królestwami Polski i […]

Kalendarium historyczne

6 lipca 1320 roku król Węgier Karol Robert poślubił królewnę polską Elżbietę Łokietkównę

Karol Robert poślubił królewnę polską Elżbietę Łokietkównę – Małżeństwo było zaaranżowane przez Władysława Łokietka, który niezbyt pewnie czuł się na tronie polskim. Ciągłym zagrożeniem był król Czech, Jan Luksemburski, który rościł pretensje do tronu jako spadkobierca Wacława II Ten zabieg pozwolił na zdobycie pierwszego sojusznika i rozpoczął  okres współpracy polsko-węgierskiej w […]

Inne Wydarzenia

Awarowie prawdopodobnie migrowali znacznie szybciej niż dotychczas sądzono

Awarowie, lud powiązany z Hunami, stworzyli w Europie środkowej i wschodniej państwo z centrum w Kotlinie Panońskiej, które przetrwało niemal 250 lat. Awarowie przybyli w VI wieku z Azji Centralnej, jednak historycy nie są zgodni co do ich pochodzenia. Grupa naukowców składająca się z genetyków, historyków i archeologów podjęła się […]

Kalendarium historyczne

17 listopada 1370 roku, królem Polski został Ludwik I Wielki, w Polsce zwany Ludwikiem Węgierskim

Ludwik Węgierski urodził się 5 marca 1326 roku w Wyszegradzie. Pochodził z rodu Andegawenów, jego ojcem był król Węgier, Karol Robert, zaś matką Elżbieta, córka Władysława I Łokietka. Królem Węgier Ludwik został w 1342 roku, po śmierci swojego ojca.Silny związek pomiędzy Węgrami a Polską zapoczątkowany został po wznowieniu roszczeń czeskich […]

Kalendarium historyczne

23 października 1956 roku wybuchło powstanie na Węgrzech

Tego dnia 1956 roku wybuchło antykomunistyczne powstanie na Węgrzech Powstanie na Węgrzech wybuchło z powodu zapaści ekonomicznej i niskich standardów życia w Węgierskiej Republice Ludowej. Ponadto, Węgrzy chcieli pomsty za terror z okresu rządów Matyasa Rakosiego. W Budapeszcie doszło do manifestacji, która dotarła do placu Bema. W tym czasie część […]