Tag: Węgry

Kalendarium historyczne

17 listopada 1370 roku królem Polski został Ludwik Węgierski

Tego dnia 1370 roku, królem Polski został Ludwik I Wielki, w Polsce zwany Ludwikiem Węgierskim Ludwik Węgierski, Ludwik I Andegaweński urodził się 5 marca 1326 roku w Wyszegradzie. Pochodził z rodu Andegawenów, jego ojcem był król Węgier, Karol Robert, zaś matką Elżbieta, córka Władysława I Łokietka. Królem Węgier Ludwik został […]

Kalendarium historyczne

23 października 1956 roku wybuchło powstanie na Węgrzech

Tego dnia 1956 roku wybuchło antykomunistyczne powstanie na Węgrzech Powstanie na Węgrzech wybuchło z powodu zapaści ekonomicznej i niskich standardów życia w Węgierskiej Republice Ludowej. Ponadto, Węgrzy chcieli pomsty za terror z okresu rządów Matyasa Rakosiego. W Budapeszcie doszło do manifestacji, która dotarła do placu Bema. W tym czasie część […]

Kalendarium historyczne

17 lipca 1440 roku odbyła się koronacja Władysława Warneńczyka na króla Węgier

Tego dnia 1440 roku król Polski Władysław III Warneńczyk został koronowany na króla Węgier Władysław III Warneńczyk za namową możnych węgierskich, którzy liczyli na pomoc Polski w walce z Turkami oraz przy poparciu znakomitego wodza Jana Hunyady, zgodził się przyjąć koronę. Koronacja Władysława Warneńczyka na króla Węgier odbyła się w […]

Kalendarium historyczne

1 lipca 1991 roku nastąpiło rozwiązanie Układu Warszawskiego

Tego dnia 1991 roku rozwiązano Układ Warszawski Rozwiązanie Układu Warszawskiego nastąpiło w 1991 roku. UW był organizacją państw bloku wschodniego, w którym dominował Związek Radziecki. Powstał w reakcji na powstanie NATO i remilitaryzacji RFN. Miał jednoczyć państwa sprzymierzone z ZSRR (Polskę, Czechosłowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię, Albanię i NRD). Powstał 14 […]

najazdy Madziarów w Europie
Artykuły historyczne Średniowiecze

Strach i chaos: najazdy Madziarów w Europie

Najazdy Madziarów w Europie. Od Arnulfa do Ottona I Wielkiego Najazdy Madziarów pustoszyły Europę przez kilkadziesiąt lat. Jak do nich doszło? Dlaczego ówczesne państwa europejskie były tak bezbronne wobec dzikich przybyszów? Dowiedz się, komu i jak udało się powstrzymać łupieżcze najazdy Węgrów. W skrócie: Wieki ciemne i początki najazdów na […]