Tag: Władysław III Warneńczyk

Kalendarium historyczne

17 lipca 1440 roku odbyła się koronacja Władysława Warneńczyka na króla Węgier

Tego dnia 1440 roku król Polski Władysław III Warneńczyk został koronowany na króla Węgier Władysław III Warneńczyk za namową możnych węgierskich, którzy liczyli na pomoc Polski w walce z Turkami oraz przy poparciu znakomitego wodza Jana Hunyady, zgodził się przyjąć koronę. Koronacja Władysława Warneńczyka na króla Węgier odbyła się w […]

Kalendarium historyczne

3 maja 1439 roku zawiązała się konfederacja Spytka z Melsztyna

Tego dnia 1439 roku w Nowym Korczynie została zawiązana konfederacja Spytka z Melsztyna Konfederacja Spytka z Melsztyna zawiązała się w Nowym Korczynie. Zawiązało ją 168 przedstawicieli rycerstwa ziemi krakowskiej, sandomierskiej, lubelskiej i Rusi, z udziałem przedstawicieli Wielkopolski i stronników królowej Zofii Holszańskiej. Celem jej było ograniczenie wpływów biskupa Zbigniewa Oleśnickiego, […]

przywilej jedlneński
Kalendarium historyczne

4 marca 1430 roku wydano przywilej jedlneński

Tego dnia 1430 roku Władysław II Jagiełło wydał przywilej jedlneński Przywilej jedlneńsko-krakowski to kolejny przywilej dla szlachty polskiej nadany przez Władysława Jagiełłę, który był oznaką rosnącej pozycji średniej szlachty, dążącej do zabezpieczenia swoich swobód oraz słabnącej pozycji starego króla. Przywilej ten odegrał również wielką rolę w zagwarantowaniu Władysławowi Warneńczykowi sukcesji […]

Artykuły historyczne Slider Średniowiecze

Gdzie i jak zginął Władysław III Warneńczyk?

Jak poległ Władysław III Warneńczyk, XV-wieczny Aleksander Wielki? Gdzie dokładnie i jak zginął Władysław III Warneńczyk? Miał niczym mityczny Aleksander Wielki przemaszerować świat i wyzwolić Europę spod tureckiej okupacji, by raz na zawsze skończyć z nieustającym zagrożeniem ze strony Osmanów. Mimo młodego wieku, jego sława znacznie go wyprzedzała. Jakim więc […]