Tag: Władysław III Warneńczyk

Kalendarium historyczne

17 lipca 1440 roku król Polski Władysław III Warneńczyk został koronowany na króla Węgier

Władysław III Warneńczyk za namową możnych węgierskich, którzy liczyli na pomoc Polski w walce z Turkami oraz przy poparciu znakomitego wodza Jana Hunyady, zgodził się przyjąć koronę. Koronacja odbyła się w katedrze w Białogrodzie, król przyjął imię Ulászló I i doprowadziła do drugiej w historii unii między królestwami Polski i […]