Ostatnie wydarzenia z kalendarium historycznego

17 lipca 1440 roku król Polski Władysław III Warneńczyk został koronowany na króla Węgier

17 lipca 1440 roku król Polski Władysław III Warneńczyk został koronowany na króla Węgier

Władysław za namową możnych węgierskich, którzy liczyli na pomoc Polski w walce z Turkami oraz przy poparciu znakomitego wodza Jana Hunyady, zgodził się przyjąć koronę.

Koronacja odbyła się w katedrze w Białogrodzie, król przyjął imię Ulászló I i doprowadziła do drugiej w historii unii między królestwami Polski i Węgier.
Panowanie nie trwało długo, zakończyło je śmierć Władysława w bitwie pod Warną w 1444 roku.

PartnerzyPrzewiń do góry