Tag: Wojna polsko-ukraińska

Spalona w trakcie pogromu lwowskiego synagoga
Kalendarium historyczne

22 listopada 1918 roku rozpoczął się pogrom lwowski

Tego dnia 1918 roku oddziały ukraińskie zostały wyparte z Lwowa, po próbie przejęcia miasta. W tym dniu rozpoczął się także pogrom lwowski Pogrom lwowski był zbrodnią na ludności żydowskiej popełnionej przez polskich żołnierzy i cywilów. Po polsko-ukraińskich walkach we Lwowie, Polakom udało się wyprzeć z miasta oddziały ukraińskie. O wspieranie […]

Kalendarium historyczne

17 listopada 1888 roku urodził się Stanisław Skwarczyński

Tego dnia 1888 roku w Wierzchni urodził się Stanisław Skwarczyński Stanisław Skwarczyński, generał brygady Wojska Polskiego, uczestnik I wojny światowej w służbie armii Austro-Węgierskiej, wojny polsko-ukraińskiej na czele III batalionu 28. Pułk Strzelców Kaniowskich, wojny polsko-bolszewickiej jako dowódca 5. Pułku Piechoty Legionów oraz II wojny światowej. Członek loży wolnomularskiej. We […]

Kalendarium historyczne

Z 3 na 4 listopada 1918 roku rozpoczęły się polsko-ukraińskie walki o Przemyśl

W nocy 3 na 4 listopada 1918 roku rozpoczęły się polsko-ukraińskie walki o Przemyśl Polsko-ukraińskie walki o Przemyśl w trakcie wojny polsko-ukraińskiej trwały do 12 listopada. Zakończyły się zwycięstwem Polaków. W nocy z 3 na 4 listopada ochotnicy z podprzemyskich wsi oraz 30 osobowy oddział byłych żołnierzy Legionu Ukraińskich Strzelców […]

Kalendarium historyczne

20 października 1918 roku zdecydowano o przyłączeniu Lwowa do Polski

Kiedy Lwów przyłączono do Polski? Przyłączenie Lwowa do Polski miało nastąpić decyzją Rady Miejskiej Lwowa z dnia 20 października 1918 roku. Tego dnia oficjalnie podjęto decyzję o przyłączeniu miasta do Polski. Nie była to jednak jednogłośna decyzja. Lwów, jedno z największych i najpiękniejszych miast dzisiejszej Ukrainy został założony ok. 1250 […]

Kalendarium historyczne

19 września 1939 roku zmarł Stanisław Grzmot-Skotnicki

Tego dnia 1939 roku zmarł generał Stanisław Grzmot-Skotnicki Stanisław Grzmot-Skotnicki był żołnierzem Pierwszej Kompanii Kadrowej Józefa Piłsudskiego, prezesem Zarządu Okręgu Polskiej Macierzy Szkolnej oraz Wschodnio-Kresowego Klubu Jazdy. Uczestniczył w I wojnie światowej, wojnie polsko-ukraińskiej, wojnie polsko–bolszewickiej, operacji zbrojnej na Zaolziu oraz II wojnie światowej, w której dowodził Grupą Osłonową „Czersk” […]

Kalendarium historyczne

22 czerwca 1897 roku urodził się Henryk Dobrzański „Hubal”

Tego dnia 1897 roku urodził się Henryk Dobrzański „Hubal” Henryk Dobrzański „Hubal”, major kawalerii, olimpijczyk (jeździectwo), szerzej znany jako dowódca Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego. Urodził się w Jaśle, w rodzinie szlacheckiej pieczętującej się herbem Leliwa. W 1912 roku wstąpił do Polskich Drużyn Strzeleckich. Dwa lata później założył mundur Legionów Polskich. […]

koniec oblężenia Lwowa
Kalendarium historyczne

22 maja 1919 roku zakończyło się oblężenie Lwowa

Tego dnia 1919 roku oddziały ukraińskie otaczające Lwów, obawiając się okrążenia, wycofały się, kończąc półroczne oblężenie Oblężenie Lwowa rozpoczęło się 1 listopada 1918 roku, kiedy to oddziały ukraińskie uzbrojone przez wycofujące się wojska austriackie postanowiły zająć miasto i proklamowały utworzenie Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej. Sprzeciwili się temu Polacy mieszkający we Lwowie, […]

Kalendarium historyczne

19 maja 1866 roku urodził się Tadeusz Jordan Rozwadowski

Tego dnia 1866 roku w Babinie k. Kałusza urodził się Tadeusz Jordan Rozwadowski Tadeusz Jordan Rozwadowski, polski dowódca wojskowy, Feldmarschalleutnant Cesarskiej i Królewskiej Armii oraz generał broni Wojska Polskiego. W 1886 roku rozpoczął służbę wojskową jako oficer armii austriackiej. Podczas I wojny światowej w stopniu generała brygady dowodził brygadą, która […]