Tag: XVIII wiek

Kalendarium historyczne

27 lipca 1778 roku doszło do bitwy pod Ushant

Bitwa pod Ushant była jednym ze starciem podczas wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Naprzeciwko siebie stanęła flota brytyjska pod dowództwem adm. Keppela oraz flota francuska adm. d`Orvillesa. Oddziały francuskie płynęły wesprzeć siły amerykańskie. Na ich trasie stanęli jednak Brytyjczycy, którzy dążyli do zablokowania floty francuskiej i zatrzymania jej w Europie. […]

Kalendarium historyczne

14 lipca 1792 roku doszło do bitwy pod Wojszkami

Bitwa pod Wojszkami – starcie zbrojne, do którego doszło podczas wojny polsko-rosyjskiej w 1792 roku, po ogłoszeniu konfederacji targowickiej. Naprzeciwko siebie stanęły oddziały tatarskie dowodzone przez Michała Kirkora i wojska Kozaków dońskich, na czele których stał Popow. Pułk tatarski wysłał litewski dowódca – Michał Zabiełło, których chciał uzyskać informacje o […]

Kalendarium historyczne

13 lipca 1794 roku rozpoczęło się oblężenie Warszawy podczas insurekcji kościuszkowskiej

Oblężenie Warszawy trwało od 13 lipca do 6 września 1794 roku i miało miejsce podczas powstania kościuszkowskiego. Warszawy broniło łącznie ok. 50 tyś. Polaków, a naprzeciwko nim stanęły oddziały pruskie i rosyjskie. Na czele tych pierwszych stał sam Fryderyk Wilhelm III. Oblężenie Warszawy koncentrowało się na wschodniej i północnej stronie […]

Kalendarium historyczne

12 lipca 1769 roku doszło do bitwy pod Słonimem

Do bitwy pod Słonimem doszło w ramach tzw. konfederacji barskiej. Było to wystąpienie skierowane przeciwko królowi Poniatowskiemu i ingerencji rosyjskiej w państwo polskie. 12 lipca 1769 roku dowódca konfederacji – Kazimierz Pułaski przeprowadził swoje oddziały przez rzekę Szczarę. W ślad za nim podążały oddziały rosyjskie dowodzone przez Wachmeistra. Wojska carskie […]

Kalendarium historyczne

4 lipca 1792 roku miała miejsce bitwa pod Zelwą

Do bitwy pod Zelwą doszło podczas wojny polsko-rosyjskiej w 1792 roku. Wybuchła ona z powodu zawiązania Konfederacji Targowickiej. W czerwcu 1792 roku trwał odwrót korpusu litewskiego. Podążały za nim wojska rosyjskie. 4 lipca na zwiady został wysłany niewielki oddział piechoty pod dowództwem mjr. Wedelstedta. Natknął się on na oddział rosyjski. […]

Kalendarium historyczne

25 czerwca 1736 roku rozpoczęły się obrady sejmu pacyfikacyjnego kończącego wojnę domową

W 1733 roku zmarł król Polski August II Mocny. W tej sytuacji szlachta wybrała dwóch władców: Augusta III Sasa (syna zmarłego władcy) i Stanisława Leszczyńskiego. Po tej podwójnej elekcji wybuchła wojna między zwolennikami obu władców, która przyniosła zwycięstwo popieranego przez Rosję syna Augusta II. 25 czerwca 1736 roku rozpoczęły się […]

Kalendarium historyczne

23 czerwca 1767 została zawiązana Konfederacja Radomska

Została zawiązana 23 czerwca 1767 roku i występowała przeciwko królowi Polski – Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu. Chciała utrzymania dawnego ustroju państwa, gwarancji rosyjskich, praw dla innowierców, a także dawnych przywilejów szlacheckich. Poparcia jej udzieliło stronnictwo Potockich. Na jej czele stał Karol Radziwiłł i Nikołaj Repnin. Konfederacja radomska przyczyniła się do wprowadzenia […]

Kalendarium historyczne

23 czerwca 1771 roku odbyła się bitwa pod Widawą

Do bitwy doszło podczas konfederacji barskiej. Występowała ona przeciwko królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu i Rosji na czele z carycą Katarzyną II. 23 czerwca 1771 roku doszło do starcia pod wsią Widawa (dzisiaj województwo łódzkie), w którym wojska konfederatów barskich dowodzonych przez gen. mjr. Józefa Zarembę rozbiły oddziały królewskie, na czele […]