29 listopada 1780 roku w Wiedniu zmarła Maria Teresa

Maria Teresa po śmierci ojca, ostatniego przedstawiciela linii męskiej Habsburgów, na mocy sankcji pragmatycznej Karola VI, objęła władzę w krajach habsburskich. Jej praw do tronu nie uznały: Bawaria, Prusy, Francja i Hiszpania, co spowodowało wybuch austriackiej wojny sukcesyjnej (1740-48). W wojnach śląskich (1740-45) została zmuszona do odstąpienia Prusom Śląska, nie odzyskała go w prowadzonej w sojuszu z Francją (do 1762 r. także z Rosją) wojnie siedmioletniej (1756-63). Maria Teresa wzięła udział w I rozbiorze Polski, w 1775 r. uzyskała od Turcji Bukowinę. Rządziła w duchu oświeconego absolutyzmu, popierała rozwój gospodarki i oświaty ludowej (tworzono liczne szkoły ludowe), zreformowała administrację (utworzenie silnej administracji gubernialnej) i sądownictwo (kodyfikacja prawa sądowego, zniesienie tortur), zmodernizowała armię i wprowadziła ograniczenie pańszczyzny i zakaz rugowania chłopów z ziemi. Jej małżeństwo (1736 r.) z Franciszkiem Stefanem (późniejszym cesarzem Franciszkiem I), księciem Lotaryngii, od 1738 r. Parmy i Toskanii , z którym miała szesnaścioro dzieci, zapoczątkowało dynastię habsbursko-lotaryńską.

(Na zdjęciu obraz Martina van Meytensa przedstawiający cesarzową Marię Teresę (1759). Fot. Wikimedia Commons)

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*