Tag: zamek krzyżacki

Inne Wydarzenia

Odnaleziono jeden z pierwszych krzyżackich zamków

W Elblągu prowadzone są poszukiwania fundamentów zamku krzyżackiego. Poszukiwania prowadzą przy Wapiennej naukowcy. Badania georadarem pozwoliły na dokładne zlokalizowanie części krzyżackiej warowni. Jak udało się ustalić, skrzydło północne elbląskiego zamku miało 15 metrów szerokości. Wiemy już gdzie był. Oczywiście dominujące teorie mówiły, że znajdował się w tym rejonie, ale teraz […]

Inne Wydarzenia

Naczynia ceramiczne wyznacznikiem diety Krzyżaków

Fragmenty naczyń ceramicznych odkrytych w Przezmarku w województwie pomorskim wiele mówią o krzyżackiej diecie sprzed 500 lat. Dzięki odkrytym cząstkom naczyń wiemy, że Krzyżacy swoje potrawy gotowali, a dania składały się przede wszystkim z mięsa oraz warzyw. W pierwszej połowie XIV wieku Krzyżacy wznieśli zamek w Przezmarku. Jego losy były […]

Inne Wydarzenia

Interesujące znalezisko na zamku krzyżackim w Sztumie

Na terenie zamku krzyżackiego w Sztumie archeolodzy dokonali ciekawych odkryć. Aktualne prace badawcze prowadzone są przez archeologów z Muzeum Zamkowego w Malborku. To właśnie ta instytucja od początku tego roku jest zarządcą zamku. Należy zauważyć, że obecnie prowadzone prace są pierwszym kompleksowym i metodycznym badaniem dziedzińca zamku w Sztumie. Każdy […]

Inne Wydarzenia

Rewitalizacja zamku w Szczytnie

Planowane jest przeprowadzenie rewitalizacji ruin krzyżackiego zamku w Szczytnie. Władze miejskie przygotowały  projekt, a na jego realizację chcą zdobyć dofinansowanie z UE. Decydując się na ten cel władze mają nadzieję, że po wszystkim zamek stanie się atrakcją turystyczną Warmii i Mazur. O przygotowaniu przez miasto koniecznej do złożenia wniosku o […]

Inne Slider Wydarzenia

Bagrationowsk: zamek krzyżacki idzie pod młotek

Bagrationowsk: tamtejsze władze rosyjskie podjęły decyzję o sprzedaży znajdującego się w miasteczku zamku krzyżackiego. Zamek krzyżacki Yladia został założony w Bagrationowsku (kilkutysięczne miasteczko położone w pobliżu granicy z Polską) przez Wernera von Orselna, mistrza krzyżackiego –potem wokół obiektu powstała osada, którą już w czasach pruskich nazwano Eylau. Sama miejscowość, jako Iławka, […]

Inne Wydarzenia

Pasłęk: czy zakopany tunel skrywa bursztynową komnatę?

Pasłęk: latem mają ruszyć prace zmierzające do odkopania tunelu łączącego zamek z kościołem św. Bartłomieja. Według poszukiwaczy skarbów miała być tak ukryta bursztynowa komnata. Jesienią ubiegłego roku podczas prac na pasłęckim zamku archeolodzy odkryli tunel, który znajduje się 4 m pod poziomem gruntu. Odkryto go dzięki zastosowaniu georadaru. Badania zostały […]

Inne Wydarzenia

Odkrycie przy zamku krzyżackim w Pasłęku

Władze miejskie w Pasłęku zleciły przeprowadzenie badań geofizycznych przy zamku krzyżackim. Dzięki kompleksowemu rozpoznaniu udało się odkryć zawalony tunel, który prawdopodobnie łączył zamek z pobliskim kościołem św. Bartłomieja. „Szukaliśmy wszelkich anomalii, które byłyby wskazówką dla przyszłych badań archeologicznych. Wykrycie takich anomalii oznacza miejsca, w których coś występuje pod współczesną warstwą […]