Rewitalizacja zamku w Szczytnie

Planowane jest przeprowadzenie rewitalizacji ruin krzyżackiego zamku w Szczytnie. Władze miejskie przygotowały  projekt, a na jego realizację chcą zdobyć dofinansowanie z UE. Decydując się na ten cel władze mają nadzieję, że po wszystkim zamek stanie się atrakcją turystyczną Warmii i Mazur.

O przygotowaniu przez miasto koniecznej do złożenia wniosku o unijne dofinansowanie dokumentacji projektowej poinformował Krzysztof Kaczmarczyk (zastępca burmistrza)-zgodnie z wytycznymi m.in. ma zostać obniżony do poziomu z czasów średniowiecznych dawny dziedziniec i teren między 3 skrzydłami zamku: oprócz zrekonstruowania na dziedzińcu studni i wydobycia z ziemi w południowo-wschodnim narożniku okrągłej kamiennej baszty, odtworzona zostanie także i wypełniona wodą otaczająca zamek od południowej i zachodniej strony fosa. W tych planach uwzględniono także parterowy budynek (od strony północnej, w przestrzeni międzymurza), w którym mają być organizowane przez cały rok warsztaty rycerskie i wystawy. Według Kaczmarczyka koszty na zagospodarowanie zamkowych ruin oszacowano na ok. 10 mln zł., a 85% tej kwoty miałoby pochodzić  z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. warmińsko-mazurskiego. Samorząd liczy na uzyskanie takiego wsparcia w konkursie z zachowaniem obiektów dziedzictwa kulturowego regionu, a zrewitalizowany zamek (razem z powstającym w  Szczytnie centrum nauki o bezpieczeństwie „InnoPolice”) ma stać turystyczną wizytówką miasta. Pochodzący z 2. poł. XIV w. zamek był siedzibą prokuratora (urzędnika zarządzającego jednym z okręgów administracyjno-wojskowych, na które podzielono państwo krzyżackie), a jego rola ważnej nadgranicznej warowni zakończyła się wraz z sekularyzacją zakonu w 1525 r. Pod koniec XVI w. przebudowano go na myśliwską rezydencję pruskich książąt, a w następnych wiekach częściowo go rozebrano i budynek popadał w ruinę. Jego pozostałości przed II wojną światową zaadaptowano na lokalne muzeum i wzniesiono gmach nowego ratusza na dawnym przedzamczu. Sam obiekt został rozsławiony w „Krzyżakach” Henryka Sienkiewicza-w nim miała być przechowywana Danusia, zaś w jego lochach miał być uwięziony sam Jurand ze Spychowa.

Źródło: olsztyn.onet.pl

Fot.: Ruiny zamku krzyżackiego z ok. 1370 roku

Agata Śródkowska

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*