Tag: Zbigniew Oleśnicki

Kalendarium historyczne

3 maja 1439 roku zawiązała się konfederacja Spytka z Melsztyna

Tego dnia 1439 roku w Nowym Korczynie została zawiązana konfederacja Spytka z Melsztyna Konfederacja Spytka z Melsztyna zawiązała się w Nowym Korczynie. Zawiązało ją 168 przedstawicieli rycerstwa ziemi krakowskiej, sandomierskiej, lubelskiej i Rusi, z udziałem przedstawicieli Wielkopolski i stronników królowej Zofii Holszańskiej. Celem jej było ograniczenie wpływów biskupa Zbigniewa Oleśnickiego, […]

przywilej jedlneński
Kalendarium historyczne

4 marca 1430 roku wydano przywilej jedlneński

Tego dnia 1430 roku Władysław II Jagiełło wydał przywilej jedlneński Przywilej jedlneńsko-krakowski to kolejny przywilej dla szlachty polskiej nadany przez Władysława Jagiełłę, który był oznaką rosnącej pozycji średniej szlachty, dążącej do zabezpieczenia swoich swobód oraz słabnącej pozycji starego króla. Przywilej ten odegrał również wielką rolę w zagwarantowaniu Władysławowi Warneńczykowi sukcesji […]

Kalendarium historyczne

23 września 1492 roku odbyła się koronacja Jana I Olbrachta na króla Polski

Tego dnia 1492 roku odbyła się koronacja Jana I Olbrachta na króla Polski Koronacja Jana I Olbrachta odbyła się w Krakowie, a poprowadził ją arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski Zbigniew Oleśnicki. Ponieważ władcą Litwy został Aleksander, do śmierci Olbrachta formalnie zerwana została unia polsko-litewska, lecz oba państwa pozostawały w sojuszu.

Artykuły historyczne Biografie Slider Średniowiecze

Jan Długosz – historyk, duchowny, geograf i dyplomata

Jan Długosz to postać wyjątkowa dla historii Polski. Mówiąc o dziejopisarstwie epoki średniowiecza, nie sposób nie wspomnieć o nim i jego największym dziele, którym są Dzieje Polski, nazywane inaczej Rocznikami, tudzież Kronikami Sławnego Królestwa Polskiego. Sama nazwa dzieła jest jednak umowna, ponieważ kronikarz nie zdążył ukończyć swej pracy i opatrzyć […]

Artykuły historyczne Slider Średniowiecze

Wykup księstwa siewierskiego, przez biskupa Zbigniewa Oleśnickiego, w relacji Jana Długosza

Badania dziejów małego regionu w średniowieczu zazwyczaj prowadzi się w oparciu o źródła dyplomatyczne. Jest to związane z faktem częstego braku wzmianek na temat małych regionów, zwłaszcza peryferyjnych, w źródłach narracyjnych, szczególnie jeżeli regiony te były poza granicami, z którego wywodził się autor źródła narracyjnego. Takim regionem poniekąd była ziemia […]