Tajemnice wywiadu wewnętrznego | Recenzja

M. Słoń, S. Wójcik, Tajemnice wywiadu wewnętrznego

Mimo sporego zainteresowania tematyką służb specjalnych wiele z nich ciągle pozostaje bardzo mało znane. Świetnym tego przykładem jest kontrwywiad, w wielu krajach chyba trochę niesłusznie zwany wywiadem wewnętrznym.  Ta publikacja daje sporą nadzieję na odwrócenie tego stanu rzeczy.

Publikacja Marka Słonia i Stanisława Wójcika pt. „Tajemnice wywiadu wewnętrznego” jest obszerną monografią na temat jednej z najważniejszych służb specjalnych w historii. Stanowi próbę zwrócenia powszechnej uwagi na kontrwywiad, jako jeden z najważniejszych filarów bezpieczeństwa każdego państwa. Pozycja jest obszernym – niemalże 500 stronnicowy – studium dziejów, organizacji i działania służb kontrwywiadowczych na świecie, z zogniskowaniem uwagi w części ostatniej na polskim kontrwywiadzie cywilnym i wojskowym. A autorzy wiedzą o czym piszą, bo to byli oficerowie tej służby.

Autorzy w swej pracy wykazują czytelnikowi, iż działania wywiadu i kontrwywiadu towarzyszą ludzkości już od antyku. I trzeba przyznać, że dowodzą tego bardzo szeroko. Jednak w części poświęconej dziejom służby ogromnie raził mnie sposób w jaki autorzy potraktowali okres nowożytny. Absolutnie go pominęli a o poprzedzającym je średniowieczu jedynie wspomnieli. W mojej ocenie znacząco obniża to notę książki.

W monografii autorzy przybliżają też czytelnikowi metody działania, cele i sens istnienia kontrwywiadu, co pokazują na przykładzie znanych i mniej znanych operacji z najważniejszych momentów dziejów człowieka w XX wieku. Co ciekawe każda z nich osadzona jest w bardzo szerokim kontekście historycznym i politycznym, co niewątpliwie rzeczywiście wpływa na objętość książki, ale niebywale wzmacnia przekaz i pozwala lepiej zrozumieć skalę trudności i specyfikę działania służb kontrwywiadowczych.

Niewątpliwą zaletą książki są też rozważania na temat losów polskich służb kontrwywiadowczych w ciągu ostatnich 30 lat, a szczególnie okresu likwidacji WSI i przekształceń szeregach służb. Wszystko to okraszone tezami, które bardzo mocno przemawiają do czytelnika, a przy tym nie sposób się z nimi nie zgodzić.

„Tajemnice wywiadu wewnętrznego” to bardzo solidna (i w formie i w treści) pozycja, która została naprawdę poczciwie wydana przez Oficynę Rytm. Czyta się ją szybko i przyjemnie, mimo traktowania o poważnych sprawach. Jest to na pewno pozycja ciekawa i godna polecania.

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza RYTM

Ocena recenzenta: 5/6

Dawid Siuta

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*