Tajemniczy tunel pod krakowskim arsenałem

Archeolodzy ustalili przeznaczenie tajemniczego tunelu odkrytego w zeszłym podczas prac budowlanych przy ocieplaniu Arsenału Miejskiego w Krakowie.

Badacze ustalili, że znajdujący się pod budynkiem dawnego arsenału mur jest pozostałością drugiego pierścienia murów obronnych Krakowa. Mur zachował się w ziemi na głębokość co najmniej 6 m. Sporo ciekawostek udało się ustalić przy okazji badań prowadzonych w odkrytym przy okazji prac budowlanych tunelu. Zdaniem archeologów był on wykorzystywany jako tajne przejście. „To bardzo ważne odkrycie w skali kraju, bowiem tajemnych przejść odkryto, jak dotąd, bardzo mało. Przykładem w tym zakresie może być przejście odkryte na zamku biskupów krakowskich w Sławkowie” – powiedział dr Jacek Pierzak, archeolog ze Śląska, który badał tunel. Według wstępnych ustaleń archeologów, tunel powstał w drugiej połowie XIV w., lub na przełomie XIV i XV w. Zdaniem badaczy, na to iż był wykorzystywany jako tajne przejście wskazuje min., brak kamiennego, szczelnego dna. „Tajemne przejścia pełniły wiele funkcji. Można było dzięki nim sprowadzać pomoc czy zaopatrzenie dla oblężonego miasta, można też było organizować zbrojny wypad na nieprzyjaciela. W związku z tym, iż tunel powstał już po wybudowaniu drugiego muru obronnego, bardziej prawdopodobne jest jego datowanie na przełom XIV/XV w.” – wyjaśnia dr Pietrzak.

Źródło: krakow.tvp.pl

Fot.: Arsenał Miejski w Krakowie, widok od strony Plant. Fot. Wikipedia Commons.

Piotr Rapiński

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*