Transformacja w polskiej sztuce, architekturze i projektowaniu – nabór tekstów

Fundacja Kultura Miejsca ogłasza nabór tekstów do antologii poświęconej roli transformacji ustrojowej 1989 r. w sztuce, architekturze i projektowaniu (red. dr Lidia Klein).

Antologia ma na celu zdefiniowanie podstawowych problemów w badaniach nad relacją transformacji i dziedzin takich jak architektura/urbanistyka, moda, projektowanie graficzne, wzornictwo, sztuki wizualne. Ma również prowadzić do refleksji nad czasowymi granicami transformacji oraz definicji tego pojęcia w odniesieniu do badań nad sztuką, architekturą i projektowaniem.

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń:

1. Tekstów przekrojowych o charakterze problemowym, historycznym i/lub teoretycznym.
2. Studiów konkretnych przypadków (obiektów, projektantów, artystów, dzieł i in.).

Teksty mogą dotyczyć problemów takich jak: zmiana pozycji artystów i projektantów, sztuka a wolny rynek, przemiany instytucjonalne, stosunek artystów i projektantów do problemów społecznych czasów transformacji, uwarunkowania ekonomiczne a projektowanie lat dziewięćdziesiątych, stosunek do kultury zachodniej, granice transformacji i periodyzacja zjawiska w odniesieniu do praktyki artystycznej i projektowej. Książka ma charakter recenzowanej publikacji naukowej.

Na abstrakty (300 słów) czekamy do 30 maja 2014.

Prosimy pisać na adres: [email protected]

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*