Urzędy wojskowe w dawnej Polsce

Polska ma bogate tradycje wojskowe. Z racji naszego położenie aby utrzymać nasz niepodległy byt musieliśmy prowadzić szereg wojen z naszymi sąsiadami. W czasach Rzeczpospolitej Obojga Narodów nasza sztuka wojenna była jedną z najlepszych w ówczesnym świecie. Jednak aby tego dokonać to poza świetnymi żołnierzami musieliśmy mieć też dowódców i cały sztab, który mógłby skutecznie zarządzać tą machiną. Wiemy doskonale, że na czele stał hetman, którego władza praktycznie była nie do podważenia i mimo, że wielu z nich położyło ogromne zasługi wielu z nich dzięki błędom systemowym wyrządziło więcej szkód niż pożytku. Ale o tym jak jakie prawa i obowiązki miał hetman i jak wyglądała cała hierarchia w wojsku Polskim dowiesz się z tego odcinka.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*