W Holandii utworzono internetową bazę danych ruchomych znalezisk archeologicznych

Poszukiwanie skarbów w Holandii stało się legalne. Nie dość tego miłośnicy tego zajęcia otrzymali od władz holenderskich genialne narzędzie służące do identyfikacji i rejestracji znalezionych skarbów i militariów w postaci internetowej bazy danych. 

Wolny Uniwersytet w Amsterdamie we współpracy z Holenderskim Ministerstwem Dziedzictwa Kulturowego w 2016 r. utworzyły internetową bazę danych znalezisk ruchomych pod nazwą Portable Antiquities of The Netherlands (w skrócie PAN). Narzędzie to zostało stworzone  w celu możliwości identyfikacji, katalogowania i rejestracji znalezisk ruchomych takich jak monety, broszki, klamry, odłamki ceramiki i szkła. Poszczególne przedmioty lub ich kolekcje, które zostały już zarejestrowane w internetowej bazie danych, udostępnione zostały w celu rozwoju dziedzictwa kulturowego regionu Morza Północnego ogółowi społeczeństwa, placówkom badawczo  – rozwojowym oraz muzeom. Data utworzenia PAN nie była dziełem przypadku. 1 lipca 2016 r. w Holandii zaczęło obowiązywać tzw. nowe prawo dziedzictwa, na mocy którego zalegalizowano wykrywanie metali w glebie do głębokości 30 cm. Do tej pory takie praktyki były nielegalne, jednakże występowały nagminnie i uchodziły poszukiwaczom militariów bezkarnie. W konsekwencji dokonanej legalizacji począwszy od września 2016 r. PAN niezwłocznie przystąpiła do dokumentowania prywatnych kolekcji znalezisk ruchomych, ponieważ wiele z tych kolekcji okazało się zagrożonych. Dla badaczy tych znalezisk ważne były nie tylko przedmioty same w sobie, ale co ważne równie istotne dla dalszych badań były miejsca ich znalezienia. Na stronie internetowej PAN zamieszczona została klasyfikacja poszczególnych znalezisk według czasu i miejsca ich znalezienia. Na zakończenie warto wspomnieć, że podobne internetowe bazy danych znalezisk ruchomych utworzone zostały w Belgii (MEDEA) oraz w Wielkiej Brytanii (PAS). W Polsce niestety nie doszło jeszcze w tej dziedzinie do żadnych przełomowych rozwiązań.

Źródła: www.ecmd.eu, www.fgw.vu.nl

Fot.: Wikimedia Commons

Zenon Purta

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*