Wielokulturowość w świecie rzymskim. III Konferencja ku czci Profesora Tadeusza Kotuli | Patronat

Trzecia już edycja konferencji ku czci wybitnego badacza antyku, jakim był Tadeusz Kotula, jest okazją do zmiany formuły obrad. Przeprowadzenie konferencji w modelu eksperckim – gdzie wystąpienia doktorantów i studentów będą oceniane przez pracowników naukowych, umożliwi młodym badaczom dyskusję nad wynikami swoich obserwacji z uznanymi autorytetami.

Wydarzenie odbędzie się pod hasłem Wielokulturowości w świecie rzymskim. Zagadnienia podejmowane podczas obrad będą dotyczyć różnych aspektów relacji Rzymian z przedstawicielami innych kultur – od założenia miasta do schyłku starożytności. Wybierając ten temat chcemy zwrócić uwagę zarówno na wzajemne podobieństwa kultur przenikających się wewnątrz państwa rzymskiego, jak również podkreślić odrębności różnorodnych tradycji.

Przedmiotem wystąpień i dyskusji mogą być poniższe propozycje tematyczne:

– wielokulturowość w rzymskim życiu społeczno-politycznym: wzajemne relacje i stosunek obywateli rzymskich do przedstawicieli innych kultur; pozycja ludności prowincjonalnej w Imperium; wielokulturowość a prawo; romanizacja; stosunek rządzących do wielokulturowości; ludy tubylcze Półwyspu Apenińskiego

– odbicie zjawiska wielokulturowości w literaturze i języku: różnorodność językowa w świecie rzymskim; zmiany w języku łacińskim następujące pod wpływem innych kultur; rola greckiej kultury w rzymskiej literaturze i filozofii; wkład prowincjonalnych twórców w literaturę rzymską

– wielokulturowość a kultura materialna: orientalne wzorce w sztuce; sztuka rzymska jako wzór dla innych cywilizacji

– różnorodność religijna w Rzymie: kulty misteryjne w Rzymie; politeizm a chrześcijaństwo; spory na tle religijnym i próby ich łagodzenia

– wielokulturowość w aspekcie militarnym: różnorodność kulturowa jako przyczyna konfliktów militarnych; armia jako nośnik kultury rzymskiej; kontakty żołnierzy z ludami spoza limesu; skład etniczny armii

Konferencja odbędzie się w dniach 7-8 czerwca 2018 w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zachęcamy do udziału wszystkich studentów i doktorantów prowadzących badania z zakresu historii starożytnej!

Formularze zgłoszeniowe (https://drive.google.com/open?id=1PrP88s8fiadIq4jNCfqQoKur5-BPASs9) prosimy przesyłać drogą mailową na adres wielokulturowość[email protected] do 8 kwietnia 2018r.

 

Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/150848775536295/?active_tab=about

 

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*