Wojskowe nieruchomości zabytkowe

Program merytoryczny III Targów Dziedzictwo obfitować będzie w prelekcje dotyczące ochrony, konserwacji i restauracji zabytków. Jedną z propozycji jest konferencja pt. „Ochrona wojskowych nieruchomości zabytkowych”, którą poprowadzą przedstawiciele Biura Infrastruktury Specjalnej i Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej Ministerstwa Obrony Narodowej.

III Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO, które odbędą się w dniach 7-9 października br. w Warszawie, zgromadzą profesjonalistów związanych z konserwacją, restauracją oraz ochroną zabytków i obiektów zabytkowych. Przedstawiciele Biura Infrastruktury Specjalnej Ministerstwa Obrony Narodowej zapraszają na spotkanie, na którym omówią zagadnienia związane z ochroną wojskowych nieruchomości zabytkowych. Konferencja będzie miała miejsce drugiego dnia targów, tj. 8 października br. w godzinach 10.00 – 14.00 w sali D na terenie hali wystawienniczej.

Zabytki pod pieczą Wojska Polskiego

Na terenie Polski znajdują się liczne zabytki, o których ochronę dba Wojsko Polskie. Katalog tych nieruchomości obejmuje obiekty militarne oraz cywilne adaptowane do celów wojskowych. W pierwszej grupie znajdują się twierdze, forty z ich uformowaniami obronnymi: wałami, fosami i esplanadami, wieże obronne, działobitnie, kazamaty, tradytory, pojedyncze budynki i kompleksy koszarowe czy miejsca pamięci. Drugą zaś tworzą pałace, dwory, kościoły, cerkwie, szpitale, budynki mieszkalne, gospodarcze i komunikacyjne oraz parki i ogrody. Łącznie w trwałym zarządzie MON znajduje się ponad 2500 wojskowych nieruchomości zabytkowych.

Program konferencji

Spotkanie będzie podzielone na trzy części tematyczne. Podczas pierwszej zaprezentowane zostaną wojskowe nieruchomości zabytkowe będące w trwałym zarządzie MON. Prowadzący przybliżą przykłady zlokalizowane m.in. na terenie poszczególnych zarządów infrastruktury w Bydgoszczy, Gdyni, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Szczecinie, Wrocławiu, Zielonej Górze, Poznaniu oraz Warszawie.

Kolejny obszar dotyczyć będzie prac konserwatorskich, konserwacyjnych, restauratorskich, renowacyjnych i budowlanych, które prowadzone są przy zabytkach. Prelegent wyjaśni różnice w zakresie prac oraz omówi obowiązujące definicje, a także liczne praktyczne przykłady realizacji.

W części pt. „Zasady sztuki konserwatorskiej – techniki i technologie” ekspert przybliży stosowane technologie konserwatorskie murów ceglanych i elewacji tynkarskich, jak również zasady doboru zapraw sztukatorskich, wypraw tynkarskich i farb elewacyjnych.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*