Wystawa „Martwa natura kwiatowa w szklanym wazonie” barokowego malarza Andreasa Stecha

Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie pragnie zaprezentować szerokiej publiczności szczęśliwie odnaleziony obraz Martwa natura kwiatowa w szklanym wazonie, znakomitego, gdańskiego malarza Andreasa Stecha (1635-1697). W dniach od 14 lutego do 20 kwietnia 2014 roku zwiedzający muzeum będą mieli wyjątkową okazję zobaczyć prawdopodobnie jedyną, zachowaną w sztuce polskiej, samodzielną martwą naturę kwiatową z XVII wieku. Obraz zachwyca swym delikatnym pięknem i pobudza do refleksji. Jest niewątpliwie jednym z najcenniejszych obiektów w zbiorach malarstwa Muzeum Wojska Polskiego i wpisuje się na listę skarbów kultury i dziedzictwa narodowego.

 

O Andreasie Stechu pisze Danuta Zasławska:

„Andreas Stech, twórca spełniony, któremu sprzyjała fortuna, był najznamienitszym malarzem gdańskim swego pokolenia (po wyjeździe z miasta Daniela Schultza) i z pewnością ambicje jego sięgały poza jednogatunkową specjalizację, tak często spotykaną w środowiskach cechowych miast holenderskich i hanzeatyckich w owej epoce. Prawdziwym fenomenem jest jego swobodne poruszanie się w obrębie wszystkich w zasadzie gatunków malarskich: storii (malarstwo religijne, historyczne i mitologiczne), portretów, pejzażu i martwej natury. Przy czym zaznaczyć należy, że choć Stech był artystą znaczącym tylko w skali lokalnej, potrafił jednak znakomicie pogodzić wymagania bardzo zróżnicowanej klienteli miasta wielonarodowościowego i podzielonego wyznaniowo, korzystając z doświadczeń rożnych tradycji. Obok realizacji zamówień królewskich, nie stronił od bardzo osobistej współpracy z wybitnymi uczonymi. Ilustrował dzieła Jana Heweliusza i słynnego botanika Jakuba Breynego5, a jego prace, powstałe na pograniczu nauki i sztuki, należą do najciekawszych zjawisk artystycznych II połowy XVII w. w Rzeczypospolitej.” (Danuta Zasławska, Martwe natury kwiatowe Andreasa Stecha)

Andreas Stech, Martwa Natura, za Muzeum Wojska Polskiego

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*