Zabytki z Jordanii w Krakowie!

W czasie badań archeologicznych w Jordanii w regionie At-Tafila natrafiono na fragmenty naczyń ceramicznych i kamiennych, zabytki z metalu i narzędzia krzemienne. Zabytki przewieziono do Krakowa do Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Badania terenowe z udziałem polskich naukowców w Jordanii rozpoczęły się w 2014 roku. Początkowo była to tylko prospekcja terenowa. Dopiero od tegorocznego sezonu otrzymano zgodę na badania wykopaliskowe.

Podczas prac odkryto neolityczną osadę oraz mające ok 8 tys. lat struktury. Dużą zagadką stały się struktury kamienne, które prawdopodobnie miały związek z grupami koczowników przemieszczających się po tym terenie i służyły za markery terenu lub miały znaczenie kultowe.

Wśród znalezisk najwięcej jest narzędzi krzemiennych. Kierownik badań, dr Piotr Kołodziejczyk z Instytutu Archeologii UJ, szczególną uwagę zwraca na pięściaki, używane przez przodków współczesnego człowieka w okresie środkowego paleolitu. Wg dr Kołodziejczyka są to zabytki tym cenniejsze, że w Europie środkowej takie przedmioty nie występują.

Oprócz narzędzi krzemiennych ważne są także fragmenty naczyń ceramicznych, znalezione w liczbie ok 1500. Zostaną one poddane analizom chemicznym w celu ustalenia domieszek, które zostały wykorzystane przy wyrabianiu naczynia.

Naukowiec ma nadzieję, że dzięki wykonaniu badań laboratoryjnych na znalezionym inwentarzu będzie można ustalić jak zachodziła zmiana przyrodnicza i kulturowa w rejonach Wadi Mashra – Wadi Selim. Część zabytków uznanych za unikatowe zostanie zaprezentowana na wystawie zaplanowanej na grudzień. Niektóre ze znalezisk dostał Instytut Archeologii UJ w celu poszerzenia możliwości dydaktycznych swojego uniwersytetu.

Podczas tegorocznych badań odkryto także potężną osadę z okresu neolitu, chalkolitu i wczesnej epoki brązu zlokalizowaną niedaleko miejscowości Faysaliya. Znajdują się tu liczne pozostałości po różnego rodzaju konstrukcjach. Przypuszczalnie była to jedna z ważniejszych osad znajdujących się na tym terenie. Badania wykopaliskowe w tym miejscu rozpoczną się wraz z następnym sezonem badawczym.

 

Źródło: naukawpolsce.pap.pl

Agnieszka Haremska

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*