Bergen-Belsen

15 kwietnia 1945 roku wyzwolono obóz koncentracyjny Bergen-Belsen

Tego dnia 1945 roku wyzwolony został niemiecki obóz koncentracyjny Bergen-Belsen

Obóz koncentracyjny Bergen-Belsen został wyzwolony przez 63. Pułk Artylerii Przeciwpancernej ppłk. Richarda Taylora z brytyjskiej 11 Dywizji Pancernej. Mimo wielkich wysiłków, aby uratować tych, którzy przeżyli, do końca kwietnia zmarło 9000, a do końca czerwca jeszcze dalsze 4000 osób.

Konzentrationslager Bergen-Belsen, Aufenthaltslagers Bergen-Belsen – położony był w Dolnej Saksonii w Niemczech w pobliżu miasta Bergen, istniał w latach 1940-1945 i pełnił różnorakie funkcje w nazistowskiej polityce koncentracyjnej.Został założony jako obóz dla jeńców wojennych – Stalag 311 (XI C). Po zajęciu Belgii i Francji przetrzymano tu około 600 jeńców wojennych z tych krajów.

Od lipca 1941, czyli po rozpoczęciu operacji Barbarossa zostało w nim umieszczonych około 21 000 jeńców radzieckich. Jeńcy byli przetrzymywani pod gołym niebem, stąd podczas pierwszej zimy na przełomie 1941/1942 roku, 14 000 spośród nich zmarło na skutek zimna, głodu jak i epidemii tyfusu plamistego.

Z biegiem czasu obóz rozrósł się i podzielił na kilka różniących się od siebie części:

  • Obóz gwiazdy, w którym przetrzymywano około 4000 Żydów, głównie holenderskich, zmuszani byli oni do pracy.
  • Aufenthaltslagers czyli obóz pobytowy, będący obozem zbiorczym dla kilku tysięcy Żydów przeznaczonych do ewentualnej wymiany za internowanych Niemców.
  • Obóz specjalny, zawierający od 1943 kilka tysięcy Żydów z Polski, posiadających papiery południowoamerykańskie, wyizolowanych ze względu na swą wiedzę o zagładzie. Niepracujący.- Obóz neutralnych, w którym znalazły się setki Żydów – obywateli krajów neutralnych w II wojnie światowej, między innymi ze Szwajcarii. Warunki były lżejsze głównie ze względu na brak pracy w komandach.
  • Obóz węgierski, powstały w 1944. Więźniów w nim przebywających Niemcy chcieli wymienić za pieniądze i dobra z zagranicznymi organizacjami żydowskimi.
  • Olbrzymi lazaret dla więźniów, miejsce śmierci dla wielu z nich.
  • Miejsca wyznaczone do przetrzymywania więźniów transferowanych z innych obozów do Rzeszy – między innymi wielu polskich kobiet.

W Bergen-Belsen zginęło około 50 000 więźniów obozu koncentracyjnego i około 20 000 jeńców wojennych

Comments are closed.