Prawie 200 milionów na renowację warszawskich zabytków

W tym roku na dofinansowanie remontów i konserwacji zabytków miasto przeznaczyło ponad 19,9 mln zł – o 7,5 mln więcej niż było w zeszłorocznym budżecie Warszawy. Największa część tych pieniędzy została przeznaczona na renowację budynków sióstr szarytek przy Tamce.

Pierwsza część pieniędzy na wsparcie prac remontowych i konserwatorskich Przy wpisanych do rejestru zabytków w tym roku została rozdzielona przez Radę Warszawy – podczas ostatniej sesji przyjęta została przez radnych uchwała o przyznaniu 38 dotacji (łącznie ponad 7,5 tys. zł.). Jest to część sumy przeznaczonej przez samorząd stolicy na pomoc właścicielom zabytków, czyli 19,940 mln zł., a reszta ma być później rozdysponowana. Dotacje te pokrywają od 41 do nawet 97% kosztów tych prac i dzięki nim będzie możliwe ich wykonanie (zapobiegną one degradacji zabytków i przywrócą ich dobrą kondycję). W komunikacie warszawskiego ratusza wymienione zostały wymienione prace renowacyjne, które w tym czasie będą najczęściej wykonywane. Spośród nich wymienić można m. in.: odnowienie elewacji, osuszenie i izolacja fundamentów i piwnic czy remont stolarki. W tym samym raporcie zawarto również informację, że spośród 38 dotacji świeccy właściciele zabytków otrzymają 23, przy czym instytucje kościelne, których było mniej w zestawieniu, dostały 60% środków z tej transzy. Najwyższa dotacja, czyli 500 tys. zł, przypadła Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego u Paulo – siostrom szarytkom z ul. Tamka 35. Wielokrotnie pisano w „Gazecie Społecznej” o tym, ze siostry chciałyby rozparcelować istniejący od XVII w. przyklasztorny ogród pod te inwestycje, jednak fundusze od miasta są przeznaczone na remont historycznych budynków klasztoru. Stołeczni radni przyznali Młodzieżowemu Ośrodkowi Wychowawczemu Księży Orionistów przy ul. Barskiej 4 sumę 499 tys. zł na prace konserwatorskie przy północnej i zachodniej elewacji budynku. Spośród obiektów sakralnych dotacje na prace renowacyjne od radnych otrzymały m. in.: Kościół Akademicki św. Anny przy Krakowskim Przedmieściu 68 (490 tys. zł) czy kościół św. Marcina przy ul. Piwnej 9/11. Natomiast z zabytków świeckich najwyższe dofinansowanie ( 496 tys. zł) ma pójść na odrestaurowanie fasad staromiejskich kamienic przy ul. Piekarskiej 4 i 6. Kolejne dotacje przypadają m in.: Wspólnota Mieszkaniowa „Szklany Dom” (320 tys. zł na remont zachodniej elewacji budynku przy ul. Mickiewicza 34/36), szpital św. Ducha przy ul. Podwale 29 (280 tys. na przywrócenie blasku dawnym elewacjom) czy kamienica „Złocista” przy Rynku Starego Miasta 7 (200 tys. zł na remont północnej elewacji). Pula pieniędzy przeznaczona w tym roku na pomoc właścicielom zabytków jest wyższa od zeszłorocznej kwoty, która wynosiła 12,5 mln zł. Jednak wciąż jest ona mniejsza od kwoty, którą ratusz rozdysponował w roku 2008 na remont cennych obiektów, czyli 26,8 mln zł.

Źródło: www.warszawa.wyborcza.pl

Fot.: Trakt Królewski (Krakowskie Przedmieście) w Warszawie. Fot. Wikipedia Commons.

Agata Śródkowska

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*