70 rocznica powstania Zrzeszenia ,,Wolność i Niezawisłość”.

Niemalże 70 lat temu, 2 września 1945 roku, została założona w Warszawie antykomunistyczna organizacja ,,Wolność i Niezawisłość”. Z okazji rocznicy, Muzeum AK w Krakowie zapowiedziało m.in.: spotkanie z Marią Jedlińską – Adamus (autorką książki ,,Bohaterowie i kaci. Moje wspomnienia”) oraz prezentację Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl.

W przyszłą środę, 2 września, w krakowskim Muzeum Armii Krajowej odbędą się wydarzenia celebrujące 70 rocznicę powstania WiN. Pierwszym punktem programu będzie spotkanie z Marią Jedlińską – Adamus, autorką książki ,,Bohaterowie i kaci. Moje wspomnienia”. Na wskutek działań Urzędu Bezpieczeństwa jej rodzina została rozdzielona i osadzona w komunistycznych więzieniach. Treść dzieła opisuje aparat represji z okresu stalinizmu – widzianego przez kilkunastoletnią wówczas autorkę. Znaczna część lektury oparta jest także na relacjach ojca Jedlińskiej – Adamus, działacza podziemia niepodległościowego. Kolejną osobą powiązaną z historią WiN , którą będzie można spotkać 2 września w Muzeum AK, jest Franciszek Batory. Był on świadkiem pokazowego procesu IV zarządu WiN, przeprowadzonego w Warszawie, 5 października 1950r. W jego wyniku, 1 marca 1951 roku, w więzieniu na warszawskim Mokotowie, zostało rozstrzelanych siedmiu członków IV zarządu. Po spotkaniach z wyżej wymienionymi osobami, odbędzie się uroczyste wręczenie awansów uczniom klas mundurowych z Krzeszowic. Ostatnim punktem programu będzie prezentacja Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl – ruchu na rzecz stworzenia polskiej Obrony Terytorialnej – formacji mającej odwoływać się do tradycji Armii Krajowej.

WiN – czyli Stowarzyszenie ,,Wolność i Niezawisłość” zostało założone 2 września 1945 roku, w Warszawie. Była to organizacja cywilno – wojskowa, zgodnie z nazwą walcząca o wolność obywatela i niezawisłość państwa. Początkowo Stowarzyszenie miało mieć charakter czysto polityczny i na tej płaszczyźnie prowadzić działania, unikając walki zbrojnej i dywersji. Jednakże, Jan Mazurkiewicz – dowódca obszaru centralnego struktur terytorialnych Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj nie wykonał rozkazu o rozwiązaniu oddziałów partyzanckich. WiN przejął kadry i majątek rozwiązanej w 1945r. DSZ. W związku z tym faktem, organizacja posiadała oddziały leśne, głównie na Mazowszu, Podlasiu i Lubelszczyźnie. Dzięki temu WiN mógł stosować zbrojną obronę przed terrorem władz komunistycznych. Stowarzyszenie wykorzystywało swoje oddziały m.in.: do rozbijania więzień UB i odbijania więźniów oraz walki z oddziałami KBW. Od wiosny 1948 roku organizacja stała zinfiltrowana przez służby bezpieczeństwa, zaś ostatnia, V Komenda WiN była mistyfikacją, przeprowadzoną przez Ministerstwo Bezpieczeństwo Wewnętrznego, w ramach operacji ,,Cezary”. Resztki organizacji zostały rozwiązane w 1952 roku.

Adam Maksymiuk

źródła: muzeum-ak.pl

Zdj.Wikimedia Commons

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*