Angkor – stolica imperium Khmerskiego rozpadała się już w XIV wieku.

Kompleks Angkor w Kambodży to pozostałości po Imperium Khmerskim. Archeolodzy zbadali miasto i ustalili, że jego upadek datują już na XIV stulecie. Na proces rozpadu składało się przede wszystkim stopniowe słabnięcie siły stolicy, aż w końcu XV wieku całkowicie straciło na znaczeniu.

Dziś Angkorem określa się zabytkowy kompleks miejski pozostały po dawnej stolicy Imperium. We współczesnym języku khmerskim zaś nazwę miasta można tłumaczyć jako święte miasto.  Swojego czasu był to najbardziej zaludniony i rozległy obszar świata. W XII wieku żyły tam setki tysięcy mieszkańców, a dodatkowo podobna liczba ludzi mieszkała na otaczających miasto obszarach wiejskich.

Angkor od I poł. XII wieku do I poł XV był stolicą  państwa Khmerów. Z czasem miasto jednak  zaczęło słabnąć i w XV wieku wyludniło się. W ten sposób utraciło swoje dotychczasowe znaczenie i doprowadziło do jego upadku.  Mówiono o przegranej Khmerów w walkach, a także że najazd tajski zakończył angkorski okres historii Kambodży.

Dziś jednak naukowcy wskazują na jeszcze inny powód spadku znaczenia miasta. Jak wskazują badania kryzys w Angkorze następował powoli i było stopniowo opuszczane przez elity kraju. Taka procedura powtarzała się przez całe stulecie, aż w końcu w XV wieku doprowadziła do upadku. 

Badaniami zajął się zespół australijskich naukowców wykorzystując przy tym głównie osady z obszarów pochodzących z okolic miasta, głównie z fos. Odkryto przy tym także liczne ślady pożarów i erozję ziemi. Badacze mogli zobaczyć, że ilość zakumulowanych na dnach osadów stopniowo zmniejszała się w trakcie całego XIV stulecia. Dodatkowo fosy zarosły i w 1400 roku zostały pokryte bagienną roślinnością, co oznacza że mogło do tego dojść tylko przy braku obecności rządów królewskich.

Źródło: pap.pl, wikiedia.pl
Fot. Wikimedia Commons

Weronika Barabasz

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*