Archiwum społeczne: nowy sposób zapisywania pamięci?

Ośrodek KARTA zaprasza do strefy „Ruch Archiwów Społecznych” (stoisko 29) podczas pikniku VII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych już 14 września 2014, od godz. 11:00 do 17:00, na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie!

Jak dbać o pamięć o przeszłych zdarzeniach: tych wielkich, ale i tych ważnych z codzienności?

banner-OFIPW jaki sposób chronić własne zbiory: fotografie, nagrania, dokumenty życia społecznego, pamiątkowe przedmioty – materialne ślady przeszłości? Dlaczego multimedia odgrywają tak istotną rolę w opowieści o historii? Odpowiedzi na wszystkie te pytania w teorii (i praktyce!) będzie można poznać na stoisku „Ruch Archiwów Społecznych” w trakcie wydarzenia Piknik OFIP 2014.

Ruch archiwów społecznych już trwa! Od lat w Polsce działają setki archiwów społecznych – tworzone przez fundacje, stowarzyszenia, a także grupy nieformalne. Część z nich zgromadzone zbiory udostępnia na miejscu, coraz częściej jednak decydują się na prezentację archiwaliów w Internecie – jako archiwa cyfrowe. Pojęcie „archiwistyka społeczna”, wprowadzone i konsekwentnie używane przez Ośrodek KARTA, od niedawna funkcjonuje w środowiskach naukowych, akademickich i profesjonalnych, ale powszechnie jest niemal nieznane. Nawet osoby prowadzące archiwa społeczne rzadko zdają sobie sprawę, że są częścią większego ruchu i że mogą liczyć tu na wsparcie w gromadzeniu, opracowywaniu i zabezpieczaniu zbiorów.

Piknik OFIP 2014 to doskonałe miejsce, aby podjąć dyskusję na temat archiwistyki społecznej i jej kondycji z organizacjami pozarządowymi. Ośrodek KARTA chce przekonać NGO-sy do zakładania archiwów, aby dokumentowały swoją działalność lub dokonania innych ludzi (niekoniecznie w dziedzinie kultury) i w ten sposób wzmacniały ruch obywatelski, a zarazem działały na rzecz zapisania jego historii.

W namiocie KARTY – w strefie „Ruchu Archiwów Społecznych” przez cały czas trwania Pikniku OFIP 2014 do dyspozycji zainteresowanych będą eksperci, udzielający informacji i wskazówek o organizacji archiwum rodzinnego czy lokalnego: jak zabezpieczyć i uporządkować posiadane zbiory.Chętni przedstawiciele III sektora dowiedzą się o cyklu szkoleń, przygotowujących do utworzenia archiwum społecznego, jakie Ośrodek KARTA rozpoczyna już tej jesieni.

Pojawią się także atrakcje multimedialne – odbywał się będzie konkurs (z nagrodami!) rozpoznawania miejsca wykonania archiwalnych fotografii, ze zbiorów serwisu foto.karta.org.pl. Nie zapomniano też o fanach gier komputerowych – na nich będzie czekała próba umiejętności strategicznych w grze „Solidarność: Menedżer konspiracji”, podczas której gracz odkrywa historyczne dokumenty ze zbiorów Ośrodka KARTA.

KARTA zaprasza również na spotkanie z Andrzejem Zielińskim, legendarnym drukarzem, który specjalnie dla uczestników i odwiedzających strefę „Ruch Archiwów Społecznych” będzie drukował grafikę złożoną z ulotek i okładek podziemnych czasopism, w tym kwartalnika „Karta”, metodą podziemia drukarskiego z czasów stanu wojennego − „na ramce”.

W trakcie Pikniku OFIP 2014 będą także wyświetlane filmy o archiwistyce społecznej, rozdawane broszury „Ruch Archiwów Społecznych” oraz upominki od KARTY.

Kiedy: 14 września 2014

Gdzie: Piknik VII OFIP 2014; Krakowskie Przedmieście, Aleja Aktywności; stoisko 29 – Strefa „Ruch Archiwów Społecznych”

www: www.archiwa.org ; www.karta.org.pl, FB: facebook.com/ArchiwaSpoleczne, Kontakt: [email protected]

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*