II wojna światowa

Artykuły historyczne II wojna światowa Slider

Słowackie powstanie narodowe

W związku z ofensywą Armii Czerwonej i wkroczeniem na terytorium Słowacji wojsk niemieckich – które miały zamiar rozbroić Armię Słowacką – z inicjatywy Słowackiej Rady Narodowej 29 sierpnia 1944 roku o godzinie 20.00 wydano rozkaz: Začnite s vysťahovaním(zaczynajcie wypędzanie). Szef sztabu generalnego wojsk lądowych Armii Słowackiej, będący równocześnie dowódcą konspiracyjnego […]

Artykuły historyczne II wojna światowa Slider

Niobe z Warszawy

Andrzej Romocki „Morro” i Jan Romocki „Bonawentura” – żołnierze harcerskiego batalionu Grup Szturmowych „Zośka”. Obydwaj pełniący w batalionie funkcje dowódcze – pierwszy dowodził 2. kompanią „Rudy”, drugi jedną z drużyn w plutonie „SAD” tejże kompanii. Andrzej – typ charyzmatycznego dowódcy o wielkim szacunku wśród przełożonych, Jan – wrażliwiec, poeta. Ich […]

Artykuły historyczne II wojna światowa Slider

Błyskawica – wymarzona broń powstańca

Warszawa, ulica Niska, 11 sierpnia 1944 roku, godzina 10:00. Niewielki oddział powstańczy poruszał się skokami po obu stronach ulicy. Kilkadziesiąt metrów przed nim szedł zwiadowca, który co chwila wspinał się na gruzy piętrzące się po lewej stronie, uważnie lustrował otoczenie, po czym ręką dawał towarzyszom znak, że mogą posuwać się […]

Artykuły historyczne II wojna światowa Slider

II Korpus Pancerny SS podczas Operacji „Wiosenne Przebudzenie”

Dogorywająca III Rzesza przeprowadziła wiosną 1945 roku swoją ostatnią ofensywę. Jej terenem były Węgry, a kryptonim, który nadali jej niemieccy sztabowcy to „Wiosenne Przebudzenie” („Frühlingserwachen”). Po porażce ofensywy w Ardenach, wydawałoby się, że niemieckie wojska nie będą już w stanie podjąć szeroko zakrojonych akcji zaczepnych. Jednak wódz III Rzeszy nie […]

Artykuły historyczne II wojna światowa Slider

Powstanie Warszawskie 1 sierpnia 1944 roku

Rozpoczęcie 22 czerwca 1944 roku na terenie Białorusi operacji „Bagration” spowodowało błyskawiczne rozgromienie niemieckiej Grupy Armii „Środek”. Latem 1944 roku 1. Front Białoruski znajdował się niedaleko Warszawy. Zgodnie z zaistniałą sytuacją militarną Komendant Główny AK podjął wstępną decyzję o wywołaniu powstania w Warszawie. Miała być to akcja militarnie wymierzona w […]

Artykuły historyczne II wojna światowa Slider

Witold Pilecki – największy z wyklętych

O Witoldzie Pileckim słyszało wielu, jednak mało kto zna jego biografię i potrafi docenić wielkość jego czynów. Ten nieugięty człowiek dokonał rzeczy niezwykłych i właśnie o tym będzie ten artykuł. Witold Pilecki, jeden z największych bohaterów okresu II Wojny Światowej, urodził się 13 maja 1901 roku. Dzieciństwo spędził w miejscowości […]