Atak III Rzeszy Niemieckiej na ZSRS w czerwcu 1941 r. i jego reperkusje dla sprawy polskiej | Konferencja naukowa

Konferencja naukowa „Atak III Rzeszy Niemieckiej na ZSRS w czerwcu 1941 r. i jego reperkusje dla sprawy polskiej” – Warszawa, 17 czerwca 2021

Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Warszawie organizuje konferencję pt. 

„Atak III Rzeszy Niemieckiej na ZSRS w czerwcu 1941 r. i jego reperkusje dla sprawy polskiej”.

Przed blisko 80 laty 22 czerwca 1941 r. III Rzesza Niemiecka zaatakowała swojego dotychczasowego sojusznika Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich. Wydarzenie to, kluczowe dla dalszych losów wojny, nie tylko zmieniło całkowicie sytuację wojenną, ale miało też bardzo poważne reperkusje dla sprawy polskiej. I właśnie tym konsekwencjom poświęcona będzie konferencja. Jej celem jest w miarę możliwości, z wykorzystaniem współcześnie prowadzonych badań i tam gdzie to możliwe również niewykorzystywanych dotychczas dokumentów, uzyskanie kompleksowej odpowiedzi na pytanie, jak niemiecka agresja na ZSRS wpłynęła na sytuację „sprawy polskiej” na arenie międzynarodowej oraz na losy obywateli II Rzeczypospolitej zamieszkujących tereny do 22 czerwca 1941 okupowane przez ZSRS.​

Przystanek Historia
Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki
Warszawa, ul. Marszałkowska 21/25
17 czerwca 2021 (czwartek), godz. 9.30–14.15

Spotkanie odbędzie się bez udziału publiczności.

Transmisja na kanale IPNtv.

Program konferencji:

Panel I

9.30 – otwarcie konferencji

9.40–10.00 – Polska konspiracja na wschodzie w 1941 r. (w przededniu wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej) – dr hab. Piotr Niwiński, prof. UG

10.00–10.20 – Wywiad Związku Walki Zbrojnej a wybuch wojny niemiecko-sowieckiej – Mariusz Olczak

10.20–10.40 – Reakcje Polskiego Państwa Podziemnego na wybuch wojny niemiecko-sowieckiej – Maciej Żuczkowski

10.40–11.00 – dyskusja

11.00–11.15 – przerwa

Panel II

11.15–11.35 – Zbrodnie niemieckie popełnione na inteligencji polskiej po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej – dr Marcin Przegiętka

11.35–11.55 – Losy ludności żydowskiej na terenach wschodnich II RP zajętych przez Niemców po agresji na ZSRS – dr hab. Witold Mędykowski

11.55–12.15 – Sowieckie zbrodnie wojenne na polskiej ludności cywilnej na terenie zachodniej Białorusi w trakcie pierwszych dni wojny niemiecko-sowieckiej latem 1941 r.– dr hab. Daniel Boćkowski, prof. UwB

12.15–12.35 – dyskusja

12.35–12.50 – przerwa

Panel III

12.50–13.10 – Zbrodnie radzieckie/sowieckie w Galicji Wschodniej i na Wołyniu w czerwcu-lipcu 1941 r. – dr hab. Grzegorz Hryciuk, prof. UWr

13.10–13.30 – Układ Sikorski-Majski i jego następstwa – prof. dr hab. Rafał Habielski

13.30–13.50 – Sprawa Polska na arenie międzynarodowej (stan na dzień 22 czerwca 1941 r.)

 – prof. dr hab. Marek Kornat

13.50–14.10 – dyskusja

14.10–14.15 – zamknięcie

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*