Autor: Paweł Marek

Książki Recenzje

Przestępcy z Łubianki | Recenzja

A. Litwinienko, „Przestępcy z Łubianki”. Wywiad udzielony dziennikarzowi Akramowi Murtazajewowi przez byłego agenta, został oddany w formie książki w ręce polskich czytelników przez Wydawnictwo Replika oraz Oficynę Wydawniczą Volumen. Znajdują się w nim opisy operacji (nielegalnych zazwyczaj), których wyjawieniem agent naraził się systemowi. Upadek moralny i gospodarczy związany z działalnością […]

Książki Recenzje

Przeciw socjalistom | Recenzja

„Przeciw socjalistom. Komunistyczna Partia Robotnicza Polski / Komunistyczna Partia Polski wobec Polskiej Partii Socjalistycznej. Wypisy z prasy i dokumentów (1918-1938)” Walka partyjna i próby stworzenia jednolitego frontu przeciw faszyzmowi były znane przed II wojną światową jako rywalizacja na lewicy oraz wyraz obawy przed Hitlerem. Próby jednoczenia przeciw niemu sił ukazano […]

Książki Recenzje

Po tej stronie był również Człowiek | Recenzja

Aleksandra Namysło „Po tej stronie był również Człowiek”. Czas wojny bywa sprawdzianem z człowieczeństwa oraz moralności. Pomoc uciekinierom była i jest, z pobudek religijnych czy ogólnych – humanitarnych, wysoko ceniona. Warto się uczyć z historii dobrych postaw. Taki obraz pomocy Żydom przez Polaków ukazała w swojej książce Aleksandra Namysło, IPN […]

Książki Recenzje

Podróż na Wschód | Recenzja

A. Hlebowicz, „Podróż na Wschód”. Pamiątki po zamordowanych Polakach oraz innych narodowościach stanowią ważny element kultury krajobrazu Wschodu, a cmenatrze ze szczątkami są obiektem obdarzanym wręcz religijnym szacunkiem. Do niedawna – podczas trwania komunizmu – nie wolno było o nich mówić i pisać. Współcześnie należy dołożyć starań, by pamięć o […]

Książki Recenzje

Przepustka od Pana Boga | Recenzja

J. Śleszyński „Przepustka od Pana Boga”. Fikcja literacka i związane z nią opowiadanie może w bardzo przystępny sposób przedstawić sytuację historyczną i okoliczności jakiegoś wydarzenia. W przypadku tej recenzowanej książki są to losy Michała i Oli w realiach PRL-u i stanu wojennego. Wydawnictwo Novae Res (2020, Gdynia) z tą powieścią […]

Książki Recenzje

Księża i dyplomaci I Recenzja

Księża i dyplomaci. Spotkania pracowników amerykańskich placówek dyplomatycznych w PRL z przedstawicielami Kościoła w świetle dokumentów (1974-1988) Kościół i jego historia w Polsce znany jest z pomocy opozycji demokratycznej oraz działalności charytatywnej. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę, że jako instytucja Kościół był obiektem zainteresowania obcych dyplomatów czy wywiadu. Jakże […]

Książki Recenzje

W cieniu Einsatzgruppen | Recenzja

„W cieniu Einsatzgruppen. Volksdeutscher Selbstschutz w okupowanej Polsce 1939-1940”. Okupacja niemiecka w podbitych państwach w przeciągu kilku lat wytworzyła pewne zjawiska dotyczące ludobójstwa. Przykładem jednego z nich jest Zbrodnia pomorska z 1939 roku, kiedy to niemieccy volksdeutsche wymordowali dużą liczbę Polaków. Powtarzało się to także w innych regionach Polski, a […]