Bezpieczeństwo przeciwpożarowe zbiorów i osób przebywających w obiektach zabytkowych

Trzeciego dnia Targów Dziedzictwo, tj. 9 października br., odbędzie się całodniowa bezpłatna konferencja pt. „Bezpieczeństwo przeciwpożarowe zbiorów i osób przebywających w obiektach zabytkowych”. Organizatorem konferencji jest Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.

III Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO to ważne wydarzenie dla wszystkich profesjonalistów związanych z konserwacją, restauracją oraz ochroną zabytków i obiektów zabytkowych. W ramach sesji poświęconej ochronie zbiorów muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych odbędzie się konferencja pt. „Bezpieczeństwo przeciwpożarowe zbiorów i osób przebywających w obiektach zabytkowych”. Celem organizatorów konferencji jest rozpoczęcie dyskusji na temat nowatorskich rozwiązań w zakresie ochrony ludności. Spotkanie skierowane jest do wszystkich osób, które działają w obszarze ochrony zbiorów bibliotecznych, muzealnych i archiwalnych.

Zakres tematyczny konferencji

Podczas konferencji poruszone zostaną zagadnienia dotyczące ochrony dóbr kultury przed nadzwyczajnymi zagrożeniami oraz bezpieczeństwa osób przebywających w budynkach zabytkowych. Spotkanie będzie podzielone na 7 bloków tematycznych.

Omówione zostaną takie tematy jak instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, ostrzeganie i alarmowanie osób przebywających w budynkach oraz prowadzenie ewakuacji. Prelegenci opowiedzą również o specyfice i stosowanych rozwiązaniach technicznych podczas działań ratowniczo-gaśniczych, a także o symulacjach komputerowych rozprzestrzeniania się pożarów. Odrębny blok poświęcony będzie organizacji ćwiczeń i szkoleń w zabytkowych obiektach. W ramach sesji o ratownictwie medycznym przedstawione zostanie wojskowe ratownictwo bojowe zaimplementowane do cywilnych działań w budynkach użyteczności publicznej. W części konferencji dotyczącej Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej eksperci omówią nowinki techniczne, które są opracowywane w laboratoriach własnych. Przybliżą również certyfikację podmiotów świadczących usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Poszczególne bloki konferencji zostaną poprowadzone przez przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej, jak też firm współpracujących z tą instytucją, producentów materiałów, sprzętu i środków stosowanych w ochronie przeciwpożarowej.

Rejestracja

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest dokonanie rejestracji online na Targi Dziedzictwo oraz potwierdzenie w niej swego udziału. Formularz rejestracyjny jest dostępny pod adresem www.targidziedzictwo.pl/dla-zwiedzajacych/rejestracja-on-line.html.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*