XIX edycja konkursu „Historia Bliska” w 2016 roku

Ośrodek KARTA ogłasza XIX edycję konkursu „Historia Bliska” w 2016 roku

dla młodzieży szkół ponadpodstawowych w Polsce w nowej formule organizacyjnej w sposób i pod tytułem zaproponowanym już w XVIII edycji, w 2015 roku:

Historia bliska − nieodkryta, nieopowiedziana, niewysłuchana…”

w ramach którego autorzy określą własny temat badawczy.

Przedmiotem pracy konkursowej ma być historia „bliska”: w czasie, przestrzeni, relacjach, a więc − lokalna, dotycząca najbliższych miejsc czy środowisk lub ludzi, także historia „małej ojczyzny”; pokazywana przez źródła, świadectwa, dokumenty osobiste. To, co z historii lokalnej nie miało szansy zaistnieć lub przebić się do powszechnej świadomości; opowieść, która nie miała dotąd swojego odkrywcy czy narratora: ważne, lecz zapomniane wydarzenie czy dokonanie, niezwykły, lecz niezauważony czy niedoceniony los − historia z czasu wojny lub pokoju, akt odwagi czy efekt konformizmu, dowód odniesionego zwycięstwa lub poniesionej porażki…

Obszarem poszukiwania tropu tematycznego mogą być różne sfery życia: codzienność, praca, walka, procesy przemian społecznych, religijnych, kulturowych, naukowych, gospodarczych; relacje rodzinne, sąsiedzkie, między państwem a obywatelem, między „swoimi” i „obcymi”; ślad można znaleźć w sporach o przeszłość, także w dyskusjach o pomnikach, patronach czy cmentarzach.

Konkurs kierowany jest do młodzieży w wieku szkół ponadpodstawowych (gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych), nad którą opiekę mogą sprawować dorośli: nauczyciel, animator kultury, bibliotekarz, archiwista społeczny, pasjonat historii, drużynowy, student, członek rodziny, członek stowarzyszenia, reprezentant instytucji edukacji lub kultury wspierającej młodzież.

Autorami prac mogą być wyłącznie zespoły autorskie. Wielkość zespołu minimalnego: troje uczniów i opiekun. W zespołach liczniejszych: nie powinno być więcej dorosłych opiekunów, niż w proporcji: jeden dorosły na troje uczniów. Jeśli co najmniej jeden uczeń ma ukończone 18 lat i może pełnić funkcję lidera zespołu − zespół nie musi mieć dodatkowego opiekuna.

Praca konkursowa powinna mieć charakter badawczy i twórczy, to znaczy powinna być oparta na samodzielnie pozyskanych i w oryginalny sposób użytych źródłach (niepowielających cudzych dokonań), jak: nagrane (audio lub wideo), zapisane czy zmontowane relacje świadków historii, wspomnienia, dzienniki, dokumenty, listy, zdjęcia, które mogą być także zaczerpnięte w formie cyfrowej, za pośrednictwem internetu, ale według określonych zasad.

Wymogiem przy wykorzystywaniu (pobieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu) materiałów źródłowych, w tym (szczególnie) z internetu jest przestrzeganie prawa: autorskiego (w tym prawa cytatu), ochrony danych osobowych, prawa do ochrony wizerunku, a także zasad etyki.

Forma pracy powinna uwzględniać założenia badawczego konkursu historycznego, ograniczenia wynikające ze sposobu jej przekazania organizatorom wyłącznie drogą elektroniczną (plik skonwertowany do maksimum 350 MB) oraz wymogi formuły ’35, która ogranicza wielkość nadsyłanych prac, w zależności od ich charakteru:

a) film lub audycja radiowa − do 35 minut;

b) prezentacja multimedialna lub wystawa multimedialna do 35 „ekranów” lub 35 opracowanych obiektów;

c) pdf (tekst, książka, kolaż tekstu i ikonografii itp.) do 35 stron (jeśli wyłącznie tekst, to znormalizowana strona zawiera 1800 znaków ze spacjami).

Jury przyzna zespołom nagrody i wyróżnienia pieniężne lub rzeczowe w ramach planowanej puli 20.000 zł, która może ulec powiększeniu, jeśli organizatorzy pozyskają wsparcie dodatkowych sponsorów.

Konkurs ogłaszany jest 1 lutego 2016.

Praca (wraz z metryczką) powinna być dostarczona do północy 15 czerwca 2016 − wyłącznie za pomocą specjalnego kanału na portalu www.historiabliska.pl.

Finał konkursu, czyli publiczne ogłoszenie jego wyników i rozdanie nagród, planowane jest na październik 2016 roku (dokładny termin będzie podany w późniejszym okresie). Podczas gali w Domu Spotkań z Historią w Warszawie, w obecności ekspertów i zgromadzonej publiczności, zostaną zaprezentowane nagrodzone prace; planowana jest transmisja uroczystości.

Nagrodzone i wyróżnione prace będą udostępnione za pomocą portalu historiabliska.pl, także promowane (w całości lub fragmentach) na portalach partnerów lub w czasopismach ogólnokrajowych i lokalnych.

Pełny regulamin konkursu, wszystkie dane szczegółowe oraz informacje bieżące, a także materiały pomocnicze (instruktażowe, edukacyjne) i kwestionariusz metryczki pracy znajdują się na www.historiabliska.pl.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*