Dialog kultur czy zarzewie konfliktów – problematyka mniejszości narodowych w Europie | konferencja

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie oraz Studenckie Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych ,,Inter Gentes” mają zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową „Dialog kultur czy zarzewie konfliktów – problematyka mniejszości narodowych w Europie”, która odbędzie się w Olsztynie w dniach 21 – 22 marca 2016 roku.

Problematyka mniejszości narodowych w Europie jest niezwykle ważna w kontekście procesów integracyjnych i nasilonej migracji. Często jest ważną kartą w relacjach między poszczególnymi państwami. Na wielu pograniczach dochodzi do rozłamów o charakterze destrukcyjnym, bywają one też zarzewiem konfliktów. Z drugiej strony to obszary unikalne pod względem obyczajów i kultury, czy języka. Wyzwanie normalizacji, stabilizacji, a przede wszystkim utrzymania dobrych stosunków stoi nie tylko przed władzami, ale również przed samymi mieszkańcami kontynentu. Wielonarodową i multikulturową Europę tworzy wiele mniejszości, które borykają się z licznymi problemami, ale jednocześnie jest miejscem pojawiania się ciekawych inicjatyw i nowych przemian.
Głównym celem konferencji jest dokonanie diagnozy sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych w państwach europejskich. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Problematyka badawcza konferencji dotyczyć będzie różnych aspektów mniejszości narodowych i etnicznych, od uwarunkowań historycznych poprzez sytuację prawną po wymiar politologiczny, socjologiczny, kulturoznawczy i demograficzny.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*