Expansio finium Christianitatis

Pracownia Badań nad Wczesnymi Dziejami Europy Środkowej, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Studenckie Koło Naukowe „Mediewistów” Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają na Sympozjum naukowe historyków krucjat:  „Expansio finium Christianitatis. Pielgrzymi, zdobywcy, prawodawcy, zarządcy i misjonarze. Nowy porządek świata.”

Sesja odbędzie się 21 marca 2014 r. w sali 108 w Instytucie Historycznym, początek obrad zaplanowano na godzinę 10.15.

Stanisław Rosik: [email protected]

Tomasz Pełech: [email protected]

 

Program Sympozjum:

10:15 -10:30–Otwarcie spotkania dr hab. Stanisław Rosik / Tomasz Pełech

Obrady

10:30 -10:40–Zagajenie  i prowadzenie obrad prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk

10:40 -11:10–dr hab. prof. UZ Jarosław Dudek: „Łacinnicy” i „schizmatycy” na zachodnich Bałkanach (XI-XIV w.)

11:10 -11:40–Tomasz Pełech: Robert fitzFulk Trędowaty. Normański męczennik z Syrii Północnej

11:40 -12:10 –mgr Maciej Badowicz: O tożsamości rycerstwa II krucjaty słów kilka – Wilhelm z Tyru a wyprawa Konrada III Hohenstaufa (1147-1148)

12:10 -12:40–dr hab. prof. UAM Zdzisław Pentek: Krótki przegląd źródłoznawstwa narracyjnego do historii krucjat

12:40 -13:30–obiad

13:30 -14:00–mgr Bartłomiej Dźwigała: Wizja dziejów w kronice Wilhelma z Tyru. Kilka uwag na podstawie analizy prologu i pierwszej księgi

14:00 -14:30–Zdzisław Koczarski / Konrad Szymański: Specyfika warsztatu dziejopisarskiego Rajmunda z Aguilers na przykładzie opisu powrotu do światła Ademara, biskupa Le Puy

14:30 -15:00–Joanna Mendyk: Nie tylko Outremer –Stolica Apostolska wobec konfliktu chrześcijańsko-muzułmańskiego na Półwyspie Iberyjskim w latach 1191–1198

15:00 -15:30–mgr Piotr Piętkowski: Krucjata pomorska jako epizod drugiej wyprawy krzyżowej. Jej geneza, znaczenie oraz ocena w świetle współczesnej historiografii

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*