Funeralia lednickie

Cmentarzyska – relacje społeczne i międzykulturowe” to tytuł kolejnego spotkania w ramach interdyscyplinarnego cyklu „Funeralia lednickie”. Konferencja odbędzie się dniach 14-15 maja w siedzibie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Organizatorzy ogłosili pełen program wydarzenia. Jeszcze do końca kwietnia można zgłaszać chęć udziału.

 Funeralia Lednickie w zamyśle organizatorów mają mieć formę wykraczającą poza standardową konferencję naukową. Wykłady wygłoszone przez wybitnych specjalistów mają na celu wywołanie dyskusji. Dlatego spotkanie określane jest jako multidyscyplinarny warsztat naukowy. Zdaniem organizatorów, to jedyne tego rodzaju cykliczne miejsce dyskusji naukowców zajmujących się badaniem cmentarzysk i obrzędowością sepulkralną oraz wierzeniami i zwyczajami funeralnymi w pradziejach i czasach historycznych. Do udziału w tegorocznych warsztatach zaproszono specjalistów zarówno z dziedziny archeologii, antropologii, jak i historii.

Jak co roku dyskusja będzie się koncentrować na kilku zagadnieniach programowych. W każdym z bloków przewidziano dwa główne wystąpienia. Po nich planowana jest dłuższa dyskusja. Główne wystąpienia wygłoszą m.in. prof. Przemysław Urbańczyk z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie, prof. Arkadiusz Marciniak z Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i prof. Jacek Woźny z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Funeralia gromadzą liczne grono przedstawicieli różnorodnych dyscyplin naukowych. Oprócz archeologów i antropologów biorą w nich udział m. in. historycy, antropolodzy kultury, biolodzy, tanatolodzy, genetycy, mikrobiolodzy, filozofowie. Reprezentują oni różnorodne środowiska naukowe – uniwersytety, akademie nauk, muzea, służby konserwatorskie, prywatne firmy. W spotkaniach uczestniczą także studenci.

Organizatorami spotkania są: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy wraz z Polskim Towarzystwem Antropologicznym i poznańskim oddziałem Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich.

Szczegółowy program i warunki udziału można znaleźć na stronie internetowej Muzeum Pierwszych Piastów. 

 

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*