Wystawa w stulecie odzyskania niepodległości – historia walki o niepodległość i sprawiedliwość społeczną

Walka o niepodległość Polski to nie tylko konspiracja oraz zbrojne zrywy przeciwko zaborcom, ale również formowanie się nowoczesnego społeczeństwa. Społeczeństwa, które w odzyskaniu niepodległości upatrywało szansę równości praw wszystkich obywateli, bez względu na ich pochodzenie.

Tadeusz Kościuszko, Józef Bem, Jarosław Dąbrowski, Romuald Traugutt, Józef Piłsudski to przywódcy, którzy rozumieli, iż tylko Polska równych sobie obywateli ma szansę się odrodzić.

Na 36 planszach wystawy „W stulecie niepodległości. Walka o wolność i sprawiedliwość społeczną w Polsce w XIX i XX wieku” przedstawiamy bogatą kwerendę ikonograficzną, w tym dokumenty z epoki. Ekspozycja prezentuje również autorów literatury społecznej, np. Żeromskiego, Struga, Brzozowskiego.

Opowieść o walce o niepodległość rozpocznie przypomnienie działalności Waleriana Łukasińskiego i Narodowego Towarzystwa Patriotycznego, Joachima Lelewela oraz Towarzystwa Patriotycznego i Młodej Polski, działaczy Towarzystwa Demokratycznego Polskiego (m. in. Mierosławski, Worcel), następnie Romualda Traugutta i „Czerwonych”, Walerego Antoniego Wróblewskiego, Jarosława Dąbrowskiego, Ludwika Waryńskiego i I Proletariatu (II i III), środowisk założycieli PPS i SDKPiL, „rewolucji w narodowych barwach” 1905-1906, Edwarda Abramowskiego i Towarzystwa Kooperatystów, spółdzielczości wiejskiej, Piłsudskiego oraz Ignacego Daszyńskiego i Jędrzeja Moraczewskiego (dwóch ostatnich również jako pierwszych premierów II Rzeczypospolitej).

Wystawę „W stulecie niepodległości. Walka o wolność i sprawiedliwość społeczną w Polsce w XIX i XX wieku”  można oglądać przed Zamkiem Królewskim na Placu Zamkowym w Warszawie. Ekspozycja będzie dostępna od 7 lipca do 26 lipca 2018 r.

Specjalnie dla osób, które nie będą mogły dotrzeć na miejsce, wystawa będzie dostępna w Internecie pod adresem www.stulecie.com.pl przez najbliższy rok.

Wystawę zrealizowało Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Warszawa w Europie przy wsparciu finansowym ze środków Fundacji im. Róży Luksemburg Przedstawicielstwo w Polsce.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*