Funkcjonowanie materialne klasztorów mendykanckich w Europie Środkowej

Zapraszamy do zgłaszania referatów na kolejną konferencję programu MARGEC (o nim por. http://margec.huma-num.fr): The Material Running of the Mendicant Friaries in Central Europe (II.): Everyday poverty (ca. 1220 – ca. 1550)

University of Wrocław (Poland) 21–23 May 2015

La vie matérielle des couvents mendiants en Europe centrale (II) :
La pauvreté au quotidien (v. 1220 – v. 1550)

Université de Wrocław (Pologne)
21–23 mai 2015

Funkcjonowanie materialne klasztorów mendykanckich w Europie Środkowej (II): Codzienność życia w ubóstwie (ok. 1220 – ok. 1550)

Uniwersytet Wrocławski
21–23 maja 2015 r.

 

Tematy referatów (20 min.) i komunikatów (10 min.) proszę przesyłać do 1 września 2014 r, najlepiej na adres: [email protected].

Językami konferencji (w tym referatów) są: angielski i francuski, a także niemiecki. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie oraz zwracają koszty przejazdu. Materiały będą wydane drukiem (por. materiały z drugiej konferencji MARGEC wydane w „Hereditas Monasteriorum”, 3, 2013, s. 17–140).

Komitet naukowy:
prof. Marie-Madeleine de Cevins (CERHIO, Université de Rennes), e-mail: [email protected]
prof. Marek Derwich (Uniwersytet Wrocławski), e-mail: [email protected]
prof. Ludovic Viallet (CHEC, Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand), e-mail: [email protected]

Współorganizatorami ze strony polskiej są:
Wrocławskie Towarzystwo Miłosników Historii, oddził Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Patronat naukowy ze strony polskiej: Projekt Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*