I Międzynarodowa Konferencja Naukowa PRE Władza i architektura

Konferencja: Władza i architektura. Rezydencje monarchów i siedziby władz państwowych w Europie  formy i funkcje (XV – XXI w.). Celem konferencji Władza i architektura jest przedstawienie zasad powstawania i funkcjonowania najważniejszych rezydencji europejskich w szczytowym okresie ich świetności. Ośrodki władzy w Rzeczypospolitej zostaną porównane z rezydencjami w Anglii, Austrii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Rosji, Szwecji, Włoszech i na Węgrzech. Ukazane zostaną związki między ich formami architektoniczno-przestrzennymi a pełnionymi przez nie funkcjami dworskimi, administracyjnymi, ustawodawczymi i sądowniczymi. Omówione zostaną także zależności między architekturą a uwarunkowaniami ustrojowymi, politycznymi, społecznymi i kulturalnymi na przykładzie różnych modeli państw.

Sala Wielka Zamku Królewskiego w Warszawie – 9  11 kwietnia 2014 r.

Referatową część konferencji uzupełni prezentacja poświęcona skarbom odkrytym w ramach projektu Wisła 1656 – 1906 – 2009 oraz koncert specjalnie dostosowany do problematyki konferencji. Trzydniowe obrady zwieńczy panel dyskusyjny poświęcony roli i funkcjom rezydencji historycznych we współczesnej Europie, w którym wezmą udział goście specjalni – dyrektorzy i reprezentanci muzeów-rezydencji.

Konferencja  Władza i architektura inauguruje Projekt Rezydencje Europy. PRE to cykl sesji naukowych, przygotowywanych pod auspicjami Zamku, poświęconych szeroko rozumianej tematyce rezydencjonalnej, dworskiej i ceremonialnej, a organizowanych co dwa lata. To także towarzyszące im publikacje pokonferencyjne i strona internetowa.

Projekt jest kierowany przede wszystkim do pracowników instytucji badawczych i muzealnych, a także członków stowarzyszeń naukowych, nauczycieli, studentów, przewodników i osób pasjonujących się tematyką rezydencji, władzy królewskiej i ceremoniału, a wreszcie do tych wszystkich, którzy dopiero zaczynają rozwijać swoje zainteresowania w tym zakresie.

Konferencja ma charakter otwarty, jednak ze względu na ograniczoną ilość miejsc zachęcamy do zgłoszenia swojego udziału za pomocą formularza rejestracyjnego

http://residencesofeurope.pl/registration/

Dokonanie rejestracji gwarantuje rezerwację miejsca w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego, otrzymanie pakietu konferencyjnego z imiennym identyfikatorem oraz udział w koncercie.

Program konferencji

Strona konferencji

 

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*