III Międzynarodowa Konferencja Kresowa Mit Kresów Wschodnich

W 2015 r. mija 70 lat od podjęcia decyzji o przesunięciu na zachód granic Rzeczypospolitej. Szeroko rozumiana problematyka dziejów Kresów Wschodnich jest wciąż aktualna – wiele osób wraca myślami i pamięcią do swych kresowych korzeni, a badacze sięgają do szerokiego spektrum „kresowych” tematów. Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Międzynarodowej Konferencji Kresowej poświęconej zjawisku „Mitu Kresów Wschodnich”, której obrady odbywać się będą w Muzeum Górnośląskim 5 listopada br.

Tegoroczna konferencja realizowana jest we współpracy z Instytutem Historii Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz Instytutem Historii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.

Zamierzeniem organizatorów konferencji jest przybliżenie słabo dotąd penetrowanych i rzadziej popularyzowanych aspektów historii wschodnich województw II RP, jednak wciąż obecnych w

pamięci społecznej i współczesnym dyskursie naukowym. Konferencja ma stać się okazją do przed-

stawienia wyników prowadzonych badań oraz wymiany opinii przedstawicieli placówek naukowych i

kulturalnych z Polski oraz spoza jej granic.

Wspólnym celem uczestników będzie refleksja nad koniecznością nie tylko przekazywania wiedzy na temat historii dawnych Kresów Rzeczypospolitej, ale też zachowania ich obrazu w pamięci pokoleń.

Program konferencji:

Część I. Myśl kresowa a rzeczywistość polityczna

Część II. Związki Kresów Wschodnich i Zachodnich

Część III. Kresy w literaturze i sztuce

Część IV. Kresowi bohaterowie

Cześć V. Panel dyskusyjny

Komitet organizacyjny: dr Adriana Dawid (Uniwersytet Opolski), dr hab. Joanna Januszewska-Jurkiewicz (Uniwersytet Śląski), dr Joanna Lusek (Muzeum Górnośląskie w Bytomiu).

Patronat honorowy nad konferencją objęli: prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja – Rektor Uniwersytetu Opolskiego, prof. dr hab. Wiesław Banyś – Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Damian Bartyla – Prezydent Miasta Bytomia.

Data: 5 listopada 2015 (czwartek), godz. 9.00–18.00

Miejsce: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, gmach przy pl. Jana III Sobieskiego 2, Sala ks. Gorczyckiego

Organizatorzy: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Śląski

Wstęp wolny

Fot. Tadeusz Ceypek, ze zbiorów MGB

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*