III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej”

30 września 2015 r. w Białymstoku rozpocznie się III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej” Kongres zakończy sie 2 października.

Inauguracja – 9.00 – Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku (Pl. Uniwersytecki 1), Aula (sala 94)

Tematyka spotkania dotyczyć będzie wszelkich pozostałości dziedzictwa Rzeczypospolitej znajdującego się poza granicami współczesnej Polski (do XX wieku włącznie). W szczególności
zaakcentowane będą następujące bloki tematyczne:

– Zabytki kultury materialnej poza współczesnymi granicami Polski (historia sztuki,
– Inwentaryzacja, konserwacja i restauracja zabytków, ochrona dóbr kultury, muzealnictwo,
– Literaturoznawstwo, archeologia, etnografia etc.
– Archiwalia i biblioteki znajdujące się poza granicami Polski.
– Dziedzictwo Inflant Polskich.

Organizator: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy w Białymstoku
Współorganizatorzy: Fundacja Dziedzictwa Kulturowego, Instytut Historii i Nauk Politycznych, Uniwersytet w Białymstoku

Kongres dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

http://www.hist-soc.uwb.edu.pl/

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*