Joachim von Ribbentrop

30 kwietnia 1893 roku urodził się Ulrich Friedrich Willy Joachim von Ribbentrop

Tego dnia 1893 roku w Wesel urodził się Ulrich Friedrich Willy Joachim von Ribbentrop – minister spraw zagranicznych III Rzeszy w latach 1938-1945

Joachim von Ribbentrop, od 1934 kierownik biura do spraw zagranicznych NSDAP, zwanego najpierw Büro Ribbentrop, a następnie Dienststelle Ribbentrop. W 1936 został ambasadorem III Rzeszy w Londynie.

Jako minister spraw zagranicznych III Rzeszy, 23 sierpnia 1939 roku w Moskwie podpisał pakt Ribbentrop-Mołotow, którego istotą był tajny protokół, w którym III Rzesza i ZSRR rozstrzygały o przyszłym podziale Polski i krajów bałtyckich – Litwy, Łotwy, Estonii oraz Finlandii, pomiędzy ZSRR a III Rzeszę.

Pakt umożliwił Hitlerowi atak na Polskę 1.09.1939 r., agresję ZSRR na Polskę 17.09.1939 r, atak ZSRR na Finlandię w grudniu 1939 r. i późniejszą aneksję Besarabii i krajów bałtyckich przez ZSRR.

Podczas wojny Ribbentrop ponosił odpowiedzialność m.in. za deportacje ludności żydowskiej z krajów państw podporządkowanych Rzeszy do obozów zagłady.

Sądzony przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze został skazany na karę śmierci.
16 października 1946 roku Joachim von Ribbentrop został stracony przez powieszenie.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*