„Kapliczka” ratuje też miejsca, w których „straszy”

W roku 2016, dzięki wsparciu Samorządu Województwa Małopolskiego, po raz kolejny udało się uratować od zniszczenia znaczną liczbę zabytkowych, małopolskich kapliczek. Wszystko dzięki konkursowi „Kapliczka”, ogłoszonemu po raz pierwszy w roku 2009. W roku bieżącym na powyższy cel przeznaczono 300 tys. złotych. Pośród odnowionych dzięki tej sumie pięćdziesięciu obiektów o charakterze sakralnym, znalazły się również takie, których historia wywołuje ciarki na plecach. Dotyczy to zwłaszcza figury Chrystusa z Tymbarku (rok 1939), pod którą spoczywają odnalezione po pierwszej wojnie światowej szczątki dzieci, prawdopodobnie zmarłych w wyniku epidemii cholery. Zapewne nie było by w tym nic szczególnego, gdyby nie opowieści miejscowych o płaczu, jaki się tam czasami rozlega, budząc powszechną grozę. Równie niepokojąca, choć z pozytywnym akcentem, jest legenda związana z kapliczką w Męcinie. W miejscu tym ma spoczywać „proszalny dziad”, który zamarzł na rozstaju dróg w czasie srogiej zimy. Razem z nim znaleziono jednak żywego chłopca. Z czasem stał się on zamożnym gospodarzem. Nigdy też nie zapomniał o zmarłym, upamiętniając miejsce jego pochówku.

Dla miłośników historii najważniejszą informacją jest ta, że renowacji poddano wiele kapliczek bardzo starych, nawet z XVII, czy XVIII wieku. Do takich należy kapliczka z Łowczówka, z drewnianą, ludową rzeźbą przedstawiającą Najświętszą Maryję Pannę Niepokalanie Poczętą. Fundacji dokonała najprawdopodobniej miejscowa, szlachecka rodzina Jastrzębskich około 1658 roku. Wśród  XVIII-wiecznych znajdują się takie, jak ta w Skawcach, wzniesiona z kamienia czcząca moment upadku Chrystusa pod krzyżem, lub starosądecka, barokowa pod wezwaniem Św. Kingi.

Istotny jest fakt, że objęte ochroną obiekty, nie muszą znajdować się w rejestrze zabytków, choć powinny posiadać określone walory historyczne i artystyczne. Bardzo często kapliczki biorące udział w konkursie są własnością prywatną lub należą do różnych instytucji kościelnych. Ich restauracja jest możliwa dzięki współpracy prowadzonej z właściwą gminą, albo powiatem. W latach 2009 – 2010; 2014 – 2016, wyremontowano 180 kapliczek za łączną sumę 1,8 mln złotych.

Źródło: dzieje.pl

Szymon Kwiecień

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*