Konferencja „Drewniana architektura wernakularna”

Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Politechnika Lubelska, Muzeum Wsi Lubelskiej organizują konferencję Drewniana architektura wernakularna, która odbędzie się w dniach 27-29 maja 2015 roku.

Celem konferencji jest przedstawienie i przedyskutowanie współczesnej problematyki ochrony i zagospodarowania drewnianej architektury wernakularnej w Polsce. Uwzględniając specyfikę tej grupy zabytków z punktu widzenia konserwatorskiego planowana jest organizacja następujących sesji tematycznych:

  • Techniczne i konserwatorskie problemy ochrony drewnianej architektury wernakularnej
  • Problemy i możliwości dostosowania drewnianych obiektów do współczesnych standardów technicznych i użytkowych
  • Adaptacja drewnianych obiektów wernakularnych do współczesnych funkcji użytkowych
  • Współczesne formy ochrony zespołów drewnianej architektury wernakularnej – skanseny, wsie letniskowe, rekonstrukcje i stylizacje zespołów zabudowy

Prezentacja i analiza powyższych zagadnień powinna uwzględniać obecne uwarunkowania – m.in. współczesną teorię konserwatorską, stan prawny, formy finansowania i własności obiektów zabytkowych, działanie w warunkach gospodarki rynkowej i poszanowanie własności prywatnej.

W ramach poszczególnych sesji planowane są wystąpienia problemowe oraz prezentacja przykładów.

Szczególnie oczekiwana jest prezentacja tzw. dobrych praktyk, czyli rozwiązań, które mogą służyć jako wzorcowe.

Referaty powinny koncentrować się na zagadnieniach ochrony i utrzymania drewnianych zabytków w Polsce, tym niemniej możliwa jest prezentacja wartościowych przykładów zagranicznych.

25 II 2015 r. – termin nadsyłania streszczeń i zgłoszeń

25 III 2015 r. – przesłanie autorom decyzji komitetu naukowego o kwalifikacji pracy

15 IV 2015 r. – ostateczna data uiszczania opłaty konferencyjnej, przesłanie komunikatu II

15 V 2015 r. – termin nadsyłania pełnych tekstów prac

Opłata : 300 zł

Opłata konferencyjna obejmuje: udział w konferencji, materiały konferencyjne, obiady oraz udział w imprezach towarzyszących.

Liczba uczestników konferencji jest ograniczona, o kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszenia.

Więcej informacji na stronie informacyjnej Politechniki Lubelskiej

 

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*