Konferencja ,,Dziedzictwo Kulturowe Śląska” już za nami

W dniu 28.05.2015 roku w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się Interdyscyplinarna Konferencja Studentów i Doktorantów pt. ,,Dziedzictwo Kulturowe Śląska”, która została zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe Regionalistów i Śląskoznawców. Studenci oraz doktoranci przedstawili swoje zainteresowania, badania oraz projekty związane ze Śląskiem i jego dziedzictwem. Konferencję otworzył doktor Jarosław Szymański, opiekun koła naukowego. Naszym gościem była pani mgr Joanna Kobylińska, naczelna czasopisma ,,Skarny Kultury”, która wygłosiła wykład pt. Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego na Dolnym Śląsku po 1945 roku.

Pierwszy panel, którego moderatorem był Dominik Alberski, dotyczył:: Architektura na Śląsku. Małgorzata Jaraczewska przedstawiła w referacie pt. Twierdza w Koźlu – historia i stan współczesny' najważniejsze wydarzenia związane z historią fortyfikacji. Dominik Alberski pokazał nam sport w przedwojennym Wrocławiu. (Stadion Olimpijski a sport w międzywojennym Breslau). Gabriela Gajda zaprezentowała problemy związane z adaptacją zabytkowych budynków ( Szkoła w pałacu. PZS Nr 1 w Krzyżowicach jako przykład ponownego zagospodarowania przestrzeni dawnego kompleksu pałacowego). Bartłomiej Matura natomiast zastanawiał się nad: Problemem ochrony zabytków na Dolnym Śląsku na przykładzie założenia pałacowo-parkowego w Szczodrem..

Panel Człowiek a środowisko na Śląsku, który modelował Tomasz Adamczyk, pokazywał zależności między środowiskiem a kulturą. Sławomir Stanowski na przykładzie swojej rodzinnej miejscowości przedstawił problem zanikania krajobrazu naturalne i kulturowego (Podupadanie krajobrazu i kultury Zielonego Górnego Śląska na przykładzie budowy zbiornika Racibórz Dolny.) O roli kulturowej uzdrowisk na Śląsku przekonywała nas mgr Patrycja Ziomek w referacie pt. Balneologiczne rejonu sudeckiego. Mgr Jacek Wójcik prezentował: Rozwój i powojenne losy bazy noclegowej Gór Sowich w oparciu o wybrane przykłady

Ostatni panel, który prowadził Dominik Alberski, szeroko ujmował tematy: Ludzie – Tradycja – Sztuka. Mgr Iwona Feier postanowiła zabrać nas w świat wrocławskiej Polonii ( ,,Wrocławscy pionierzy” trudnych czasów – działalność przedwojennej Polonii w Breslau”). Sylwetkę najbardziej rozpoznawalnego śląskiego malarza okresu baroku nakreślił Tomasz Adamczyk: ,,Śląski Rafael” – Michael Willmann i jego twórczość. Roksana Kaczmar przedstawiła: Tematy regionalne na łamach „Głosu Ziemi Kłodzkiej”.

Konferencja była świetną do okazją do wymieniany poglądów o dzisiejszej ochronie i promocji materialnego i niematerialnego dziedzictwa Śląska. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na kolejną edycję, która odbędzie się w przyszłym roku akademickim.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*