Konferencja naukowa „Kościół w Polsce a sąsiedzi”

W piątek, 11 października w Warszawie odbędzie się konferencja naukowa pt. „Kościół w Polsce a sąsiedzi”, dedykowana profesorowi Markowi Barańskiemu. Zamieszczamy jej program.

Konferencja będzie się odbywać w godzinach 10.00 – 19.00 w auli Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin przy ul. M. Grzegorzewskiej 10 (Ursynów).

Godz. 10 : 00, Aula SWPR
•    Prof. dr hab. Elżbieta Mycielska – Dowgiałło
– otwarcie konferencji i powitanie dostojnego jubilata oraz gości
– życzenia od studentów oraz uczelni

Godz. 10: 15 – 11:30  Część I. Czasy nowożytne
•    prof. dr hab. Teresa Chynczewska – Hennel, Znaczenie relacji nuncjuszy apostolskich w badaniach historycznych dziejów Rzeczypospolitej;
•    Prof. dr hab. Krzysztof Lewalski, „L’inerzia apostolica del clero polacco in Russia”. Między partykularyzmem a uniwersalizmem;
•    dr Martyna Deszczyńska, List duchownych francuskich do hierarchów metropolii gnieźnieńskiej z 1796 roku – przyczynek do dziejów kontaktów elit kościelnych doby porewolucyjnej;
•    dr Marek Deszczyński, O sensie badania postaw religijnych elity rządzącej w Polsce międzywojennej;
•    Mgr Ewa Włoch, Powstanie i działalność Szkoły Polskiej w Rzymie w czasie II wojny światowej;

Godz. 11: 30 – 11:40 – przerwa na kawę

Godz. 11:40 – 13:30 Część II.  Rysy epoki
•    Prof. dr hab. Henryk Samsonowicz, Europa średniowieczna – jedna czy wiele cywilizacji;
•    Prof. dr hab. Wojciech Fałkowski, Senior bonus. Bruno z Kwerfurtu o Bolesławie Chrobrym;
•    Prof. dr hab. Libor Jan, Utváření vyšší šlechty  a nejstarší soukrome klášterní fundace na Moravě;
•    Prof. dr hab. Maria Starnawska, Zapis testamentowy Anny Glogov dla joannitów strzegomskich z 1428 r. Z dziejów wyposażenia kościoła parafialnego w Strzegomiu;

Dyskusja

Godz. 13: 30 – 14:15 – przerwa na obiad

Godz. 14:15 – 15:55 Część III. Biskupi i opaci
•    Dr Frantisek Synek, Svatí bratři Cyril a Metoděj dnes;
•    Dr Marek Stawski, Między Krakowem a Pragą. Obecność św. Cyryla i Metodego w księgach liturgicznych obydwu prowincji kościelnych;
•    Dr Roman Stelmach, Związki klasztorów wrocławskich z Polską w średniowieczu na przykładzie opactwa św. Wincentego na Ołbinie;
•    Mgr Tomasz Resler, Opaci w Kronice Thietmara z Merseburga. Rola i znaczenie opatów na tle wyższego duchowieństwa w poglądach biskupa merseburskiego;

Godz. 15:55 – 16:10 – przerwa na kawę

Godz. 16:10 – 17:50 Część IV. Opinia i wizerunek
•    Prof. dr hab. Martin Homza, dr Nadia Labanova, Svätoplukovska tradícia v slovenskej historiografii
•    Dr Janusz Grabowski, Wizerunki książąt i księżnych mazowieckich w źródłach historycznych. Między konwencją a rzeczywistością;
•    Dr Katarzyna Chmielewska, Klasztor i jego sąsiedzi. Średniowieczni zakonnicy wobec swego najbliższego otoczenia;
•    Dr Barbara Kowalska, Europejski kaznodzieja, reformator, cudotwórca – św. Jan Kapistran w opinii Jana Długosza;
•    Dr Franciszek Dąbrowski, Cursushonorum w monarchii Bolesława Wstydliwego.

Dyskusja
Godz. 18:00 – 18:10 – przerwa

Godz. 18:10 – 18:50 Część V. Marek Barański – badacz, człowiek, przyjaciel
•    Prof. dr hab. Marek Cetwiński, Marek Barański, jako historyk średniowiecza;
•    Dr hab. Tadeusz Paweł Rutkowski, Kryptonim „Marek” -Marek Barański w świetle akt SB;
•    Dr Maria Sierocka, Garść wspomnień z AGAD- u;

Godz. 18: 50 – podsumowanie obrad Prof. dr hab. Libor Jan

Godz. 19:00 – Zamknięcie obrad

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*