Konferencja Polacy na Bliskim Wschodzie

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji „Polacy na Bliskim Wschodzie” 2018. W dniach 8–9 czerwca 2018 r. już po raz trzeci chcemy zgromadzić badaczy prowadzących projekty archeologiczne i konserwatorskie na obszarze szeroko pojętego Bliskiego Wschodu.

Problematyka konferencji obejmuje również region Zatoki Perskiej, Azji Środkowej oraz Zakaukazia, a także zagadnienia związane z wymianą kulturową i handlową z tych obszarów na tereny ościenne. Tematy wystąpień mogą dotyczyć rezultatów prac terenowych, a także wyników opracowań przedmiotowych związanych z pracami polskich misji archeologicznych lub prowadzonych przez polskich naukowców na ww. terenach. Wystąpienia będą zgrupowane w 5 sesjach tematycznych. Proponujemy też możliwość przedstawienia posteru.

Chcielibyśmy również otworzyć możliwość zaproponowania paneli dyskusyjnych dotyczących szczególnych zagadnień. Aby panel doszedł do skutku musi w nim wziąć udział min. 5 prelegentów. Osoby, które chciałyby zorganizować taki panel na wybrany przez siebie temat prosimy o kontakt.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń i abstraktów (1500 znaków maks.) na adres [email protected] z dopiskiem „Polacy na Bliskim Wschodzie 2018” w tytule maila do 30 kwietnia 2018 r. Wystąpienia muszą być oryginalne i dotyczyć zagadnień nieprezentowanych uprzednio w formie ustnej ani pisemnej.

Istnieje możliwość opublikowania artykułów powstałych na bazie wystąpień konferencyjnych w roczniku „Polish Archaelogy in the Mediterranean”.
Proponowane sesje tematyczne:
1. Badania powierzchniowe: rezultaty, metody, wyzwania
2. Okresy wczesne (od paleolitu do Aleksandra Wielkiego): wykopaliska, syntezy, analizy
3. Okresy późne (od Aleksandra Wielkiego do Średniowiecza): wykopaliska, syntezy, analizy
4. Konserwacja i restauracja dziedzictwa archeologicznego
5. Bioarcheologia
oraz
6. Sesja posterowa

Konferencja Polacy na Bliskim Wschodzie 2018
Data:
8–9 czerwca 2018
Miejsce:
Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, sala 210, Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa
Długość wystąpień:
Referat: 20 minut
Komunikat: 10 minut
Termin zgłoszeń:
Referaty w sesjach tematycznych: 30 kwietnia 2018
Postery: 30 kwietnia 2018
Propozycje paneli dyskusyjnych: 1 marca 2018
Kontakt:
Dr Zuzanna Wygnańska: [email protected] – z dopiskiem „Polacy na Bliskim Wschodzie 2018” w tytule maila
Komitet organizacyjny:
Dr hab. Dariusz Szeląg
(Instytut Archeologii UW)
Dr Anna Smogorzewska
(Instytut Archeologii UW)
Dr Zuzanna Wygnańska
(Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW)
Agnieszka Szymczak
(Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW)

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*