„Konserwacja zapobiegawcza środowiska” – dziedzictwo militarne

Do 20 września można zgłaszać propozycje wystąpień na piątą odsłonę konferencji z cyklu „Konserwacja zapobiegawcza środowiska”, która odbywa się corocznie w rocznicę śmierci prof. Andrzeja Tomaszewskiego (1934–2010). W tym roku naukowcy podyskutują o dziedzictwie militarnym.

Organizatorzy, czyli Instytut Archeologii UKSW i Państwowe Muzeum Archeologiczne, zapraszają do udziału w sympozjum osoby, które chcą podzielić się wynikami badań nad fortyfikacjami i polami bitewnymi od starożytności po współczesność. Będzie można też zaprezentować projekty rozwiązań konserwatorskich i funkcjonujące już realizacje oraz ukazać problemy istniejące w tej dziedzinie, zarówno w skali pojedynczych obiektów, jak i w aspekcie krajobrazowym.

Mile widziane są też wystąpienia dotyczące problematyki bronioznawczej, bez określania cezur czasowych, co ma pozwolić zaprezentować wyniki badań i prac konserwatorskich zarówno historykom sztuki, jak i archeologom, a także historykom i historykom techniki, zajmującym się sprzętem i uzbrojeniem nowożytnym, a nawet współczesnym, jak również technikami pola walki, umundurowaniem i barwą.

„W szczególności liczymy na udział badaczy zajmujących się materialnymi śladami wielkich wojen XIX i XX wieku, gdyż ten właśnie przedmiot badań jest najbardziej zagrożony działaniami nieprofesjonalnymi i wymaga wypracowania zasad i metod zarządzania tą częścią dziedzictwa, która nie funkcjonuje jeszcze w świadomości społeczeństwa jako ważna i niezbędna dla historii nie tylko społeczeństwa polskiego, ale co najmniej całej Europy Środkowej” – zaznaczają organizatorzy.

Idea corocznych spotkań sięga 2000 r., kiedy w Vantaa w Finlandii oraz w Krakowie odbyły się międzynarodowe konferencje poświęcone ochronie dziedzictwa kulturowego. Wtedy prof. Andrzej Tomaszewski przedstawił ideę kompleksowych i zintegrowanych działań na rzecz ochrony przyrodniczego i kulturowego środowiska człowieka, którą określił mianem „konserwacji zapobiegawczej środowiska”. Naukowiec uznawany był za jeden z międzynarodowych autorytetów w dziedzinie konserwacji zabytków. Był historykiem architektury i sztuki, architektem oraz konserwatorem. „W rocznicę przedwczesnej śmierci Profesora corocznie wracamy do Jego idei i zastanawiamy się wspólnie, czy jesteśmy w stanie doprowadzić w Polsce do jej realizacji” – czytamy w zaproszeniu.

Konferencja odbędzie się w dniach 23-24 października na terenie nowego kampusu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, przy ul. Wóycickiego 1/3 oraz w gmachu Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Zgłoszenia tematów wystąpień z krótkimi streszczeniami należy przesyłać do dr. Jacka Wysockiego ([email protected] ) i dr. Wojciecha Borkowskiego ([email protected] ). Udział w konferencji jest bezpłatny.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*