Kraków 1940. Kampania fotograficzna Staatliche Bildstelle | Recenzja

Zbiór fotografii prezentowany w trzecim tomie z serii ,,Skarby Fototeki Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego” wydanym pod redakcją pracownika naukowego tegoż Instytutu, doktora Wojciecha Walanusa, znajdował się w gestii okupacyjnego Instytutu Niemieckiej Pracy Wschodniej.

Zdjęcia, składające się na książkę, w zdecydowanej większości zostały wykonane przez Edgara Titzenthalera (1887 – 1955), fotografa rodem z Oldenburga (Saksonia). ,,Staatliche Bildstelle” – była to państwowa placówka do której zadań należało zaopatrywanie publikacji z zakresu historii sztuki (jak i badań nad historią sztuki) w fotografie szeroko pojętych dzieł sztuki: z zakresu tak rzemiosła artystycznego, malarstwa, jak i rzeźby i architektury. Na zlecenie tej placówki Titzenthaler w 1940 roku obfotografował krakowskie zabytki, a w 1941 roku ,,Staatliche Bildstelle” i Sekcja Historii Sztuki krakowskiego Instytutu Niemieckiej Pracy Wschodniej nawiązały kontakt, rozpoczynając tym samym akcję dokumentowania zabytków Krakowa i jego okolic.

Niemal czterysta stron książki (miękka oprawa) zmieściło dwa teksty wprowadzające: Sabine Arend (dotyczący Sekcji Historii Sztuki Instytutu Niemieckiej Pracy Wschodniej) i Wojciecha Walanusa (o ,,Staatliche Bildstelle”, o kampanii dokumentowania krakowskich zabytków, o proweniencji fotografii), a ponadto: aneks autorstwa Wojciecha Walanusa, wyjaśniający sposób oznaczania odbitek zdjęć przez ,,Staatliche Bildstelle” (na potrzeby – chociażby – ich archiwizacji), katalog fotografii (przygotowany przez Annę Bednarek), wreszcie zaś – same fotografie (sztuk dwieście pięćdziesiąt). Znalazło się również miejsce na krótkie – bo liczące trzy strony – anglojęzyczne streszczenie recenzowanej pozycji.

To wydawnictwo szczególnie cenne dla zawodowych historyków i historyków sztuki. Katalog został bardzo starannie opracowany – zawarto w nim najważniejsze informacje dotyczące poszczególnych fotografii (a więc – między innymi – numer negatywu, sygnaturę jaka została nadana przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego aktualnie posiadający tę kolekcję w ramach swojej Fototeki, ale i informacje o tym, gdzie zamieszczano reprodukcje). Z esejów Sabine Arend i Wojciecha Walanusa historycy mogą czerpać informacje o pochodzeniu skatalogowanych zdjęć i o ich dotychczasowym wykorzystaniu. Osoby zainteresowane Krakowem, Małopolską i ich dziejami – znajdą w prezentowanej pozycji garść wiadomości o tym mieście i regionie okresu okupacji.

Poza walorami naukowymi – praca ma niezaprzeczalne walory artystyczne. Miło jest cieszyć oko pięknymi fotografiami. Czy to budynków z zewnątrz, czy ich wnętrz, czy detali – każdy znajdzie coś dla siebie. Myślę, że książka spokojnie zasługuje na najwyższą ocenę.

Wojciech Walanus, Krakow 1940 Kampania fotograficzna Staatliche Bildstelle

Wydawnictwo: Universitas

Ocena recenzenta: 6/6

Helena Sarna

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*