Międzynarodowa konferencja naukowa 966-rewitalizacja. Chrzest Polski jako element teologii narodu

Dnia 14 listopada w Warszawie odbędzie się konferencja naukowa na temat wpływu Chrztu Polski na tworzenie się tożsamości historycznej Polaków.

Głównym celem konferencji będzie odpowiedź na pytanie, jaki wpływ miały sakramenty święte (szczególnie chrzest jako doświadczenie inicjacji chrześcijańskiej) na tworzenie się polskiej podmiotowości oraz polskiej teologii narodu.

Organizatorzy będą też chcieli prześledzić tworzenie się instytucji społecznych inspirowanych sakramentami. Polski przykład jest bowiem według nich wskazówką, jak doświadczenia teologii mogą łączyć się z fenomenami obserwowanymi przez nauki społeczne, głównie zaś przez socjologię narodu.

Pomysłodawcy konferencji będą chcieli zwrócić uwagę również na swoistą rewitalizację doświadczenia chrztu, dokonaną przez polskich biskupów w XX – od kard. Augusta Hlonda, poprzez opus magnum w postaci zainicjowanych przez kardynała Stefana Wyszyńskiego obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski. Obchody te miały duże znaczenie, ponieważ nigdy rocznica Chrztu nie była obchodzona w tak zorganizowany sposób. Dekadę później millenium owocuje zrodzeniem się masowego ruchu „Solidarność”, było bowiem  zrewitalizowanym chrztem na wzmocnienie tożsamości i podmiotowości Polaków. Budowało także w naszym społeczeństwie zręby społeczeństwa obywatelskiego. Ważne będzie również „bierzmowanie dziejów” , dokonane w czasie I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1979 roku, które na trwałe zmieniło kształt naszej części świata. Rewitalizacji bierzmowania towarzyszyła natomiast rewitalizacja kolejnego sakramentu – Eucharystii.

Organizatorzy chcą również pokazać historyczne aspekty wzmacniania podmiotowości polskiej poprzez obchody Millenium chrztu Polski, oraz – poprzez panel socjologiczny –  zmierzyć się z absorpcją tych obchodów przez naród oraz ich następstwami społecznymi (Solidarność, fenomen papieskich pielgrzymek).

Kolejnym celem konferencji jest refleksja nad teologią jako elementem niezbędnym do zrozumienia społeczeństw i posiadającym istotny wpływ na rzeczywistość.

Dane kontaktowe:

Łukasz Ofiara
tel. +48 22 826 42 21
tel. kom. +48 515 069 493
e-mail: [email protected]

Brak opłaty konferencyjnej.

Zdjęcie z nagłówka:  Mieszko I bierze chrzest. Sgraffito na ścianie rezydencji biskupów pomocniczych położonej w pobliżu pomnika Bolesława Chrobrego, Gniezno. Źródło: wikimedia commons

Anna Stypułkowska

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*