Ostatnie wydarzenia z kalendarium historycznego

Międzynarodowe spotkanie badaczy dziejów Europy środkowej w Nowym Targu

Międzynarodowe spotkanie badaczy dziejów Europy środkowej w Nowym Targu

Międzynarodowe spotkanie badaczy dziejów Europy środkowej w Nowym Targu

Przez dwa dni 21-22 kwietnia 2017 r. w Nowym Targu odbywać się będą wykłady, dyskusje i debaty naukowców zajmujących się dziejami państw i narodów mieszkających w naszej części Europy.  Okazją do tego spotkania jest organizowana przez Muzeum Podhalański im. Czesława Pajerskiego  w Nowym Targu oraz Polskie Towarzystwo Historyczne w Nowym Targu  Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Poznać i zrozumieć. Czesi, Polacy, Słowacy, Węgrzy w Europie środkowej.”

O znaczącej randze tego wydarzenia świadczy fakt, iż wspólnym patronatem objęli je Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Konsulowie Generalni Słowacji i Węgier. Nie po raz pierwszy zresztą  organizatorzy mając tak zacnych patronów. Warto w tym miejscu bowiem wspomnieć, iż tegoroczna konferencjanawiązuje do dwóch poprzednich, niezwykle udanych wydarzeń naukowych. W roku  2015 r. zorganizowano w Nowym Targu Międzynarodowe Seminarium  Naukowe pt. „Stosunki polsko-słowacko-węgierskie na przestrzeni dziejów”, z kolei w 2016 r. gościliśmy w Stolicy Podhala uczestników Międzynarodowej Konferencji Naukowej pn. „Od Zjazdu w Wyszehradzie do Grupy Wyszehradzkiej. Kilkaset lat współpracy środkowoeuropejskiej”.

W bieżącym roku, przez cały piątek i sobotę w nowotarskim ratuszu obradować będą naukowcy z szeregu ośrodków naukowych i to zarówno z Polski (Rzeszowa, Krakowa, Wrocławia, Warszawy, Lublina),  ale także z zagranicy: Słowacji(Bańskiej Bystrzycy, Preszowa, Nitry, Rużomberoku, Trnawy, Starej Lubowli), Węgier (Budapeszt) Rosji (Moskwa) i Ukrainy. Łącznie wygłoszonych zostanie 41 referatów autorstwa 45 prelegentów. Po raz pierwszy, w sobotę obrady odbywać się będą w dwóch sekcjach równolegle tj.: w Sali reprezentacyjnej ratusza oraz na Sali wystawowej w muzeum. Ilość aplikacji jaka napłynęła bardzo mile zaskoczyła i przerosła oczekiwania organizatorów. Z tej liczby komitet naukowy zmuszony był dokonać wyboru najciekawszych tematów, które zostaną zaprezentowane  na sesjach plenarnych.  Obradom towarzyszyć będą debaty i dyskusje, w których będzie mógł wziąć udział każdy zainteresowany tematyka sesji. Wykłady będą otwarte i bezpłatne. W ratuszu będzie również można nabyć wydawnictwa naukowe, poświęconej problematyce poruszanej na konferencji.

Już dziś serdecznie zapraszamy do udziału w tej wyjątkowej uczcie intelektualnej i niewątpliwie ważnym wydarzeniu naukowym w naszym mieście. Szczegółowy program poniżej ale także na stronach internetowych i profilach fb  organizatorów.

PartnerzyPrzewiń do góry