Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy otrzymało nagrodę Sybilla 2014

Nagroda w XXXV Konkursie na Muzealne Wydarzenie Roku SYBILLA 2014 w tym roku dla naszego muzeum! Pierwszą nagrodą w kategorii „Edukacja” uhonorowano akcję społeczno-edukacyjną „Muzeum mojego podwórka”

Już po raz trzydziesty piąty Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wręczył 24 kwietnia br. w Teatrze Wielkim w Łodzi nagrody za najbardziej wartościowe osiągnięcia muzealne roku 2014. W szranki stanęło 230 projektów zgłaszanych przez muzea z całej Polski. Nagrody i wyróżnienia tego najbardziej prestiżowego konkursu muzealnego przyznano w 11 kategoriach. Oblicza nagrodzonych wydarzeń winny, zdaniem jurorów, wyznaczać kierunki rozwoju nowoczesnego muzealnictwa w Polsce.

Niezmiernie miło nam zakomunikować, że w kategorii Edukacja nagrodę Sybilla 2014 otrzymało Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy za akcję społeczno-edukacyjną „Muzeum mojego podwórka”. W uzasadnieniu przewodniczący jury konkursowego profesor Waldemar Baraniewski podkreślił oryginalność przedsięwzięcia, wskazując na wartości zastosowanych przez nas technik partycypacyjnych. Autorzy ze swej strony pragną podkreślić, że traktują tę nagrodę jako wyraz uznania dla tych działań edukacyjnych, które niekoniecznie odwołują się do specyfiki zbiorów, co podkreślił profesor Baraniewski, a nastawione są na popularyzowanie wiedzy o muzeum i jego istocie oraz na odbudowę słabnących więzi społecznych.

Uroczystość uhonorowania laureatów odbyła się w ramach wielkiej gali I Kongresu Muzealników Polskich w Łodzi, podczas którego prowadzone były dyskusje nad kondycją i wyzwaniami, jakie stoją przed polskimi muzeami.

Zachęcamy do obejrzenia prezentacji i krótkiego filmu na temat akcji „Muzeum mojego podwórka” oraz zapoznania się z głównymi jej założeniami.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*