Na Ostrowie Tumskim w Poznaniu odkryto wały obronne z 968 roku

Archeolodzy dokonali przełomowego odkrycia na poznańskim Ostrowie Tumskim. Odkryte przez nich wały obronne były znacznie większe niż przypuszczano.

Badania archeologiczne prowadzone były przy ulicy Zagórze, na terenie budowy Tumsky Residence. Znalezione fragmenty wałów z czasów Mieszka I miały 40 metrów grubości i 12 metrów wysokości. Do tej pory uważano, iż budowle tego typu miały grubość nie większą niż 20-25 metrów. To największe wały z tego okresu odkryte na terenie Polski.

Nowoczesne metody, jakie zostały zastosowane do znakowania wieku drewna, czyli analizy dendrochronologiczne, dały możliwość dokładnego określenia roku pochodzenia odkrytych wałów. Najstarsza część dębowej konstrukcji wypełnionej ziemią i kamieniami datowana jest na 968 rok. Pozostałe fragmenty datowane są na kolejno: 980, 986 i około 1000 rok.

Prace archeologiczne były prowadzone w 2019 oraz 2020 roku. Przed rozpoczęciem prac budowlanych deweloper Dom Eko złożył wniosek o prowadzenie badań, zaakceptowany przez konserwatora zabytków. To dzięki ścisłej współpracy między tymi podmiotami dokonano tego przełomowego odkrycia.

Bogdan Walkiewicz z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, kustosz Muzeum Archeologicznego w Poznaniu wyjaśnił: Prace budowlane były planowane do głębokości 4 m, natomiast najciekawsze warstwy zalegały dwa metry niżej. Bardzo istotne było, żeby zagłębić się poniżej poziomu potrzebnego do realizacji projektu mieszkaniowego. Uzyskaliśmy kompromis, który pozwolił na wykonanie wykopu sondażowego do końca, co pozwoliło uchwycić nienaruszone konstrukcje drewniane. Mimo że inwestor nie miał takiego obowiązku pozwolił osiągnąć cele naukowe, do jakich dążyliśmy.

Głębokość wykopalisk to 7 metrów z czego 5,25 metra to warstwa historyczna.

Badania archeologiczne zmieniły postrzeganie nie tylko wałów, ale również samego grodu. Składał się on z trzech ufortyfikowanych i połączonych ze sobą okręgów, a nie z jednego, jak dotychczas sądzono. Tym samym bardziej przypominał późniejsze miasta, niż inne tego typu budowle.

Inną nowoczesną metodą badawczą, zastosowaną przez archeologów była fotogrametria. Pozwala ona na szczegółowe dokumentowanie wszelkich odkrytych przedmiotów i warstw kulturowych.

Źródła: gloswielkopolski.pl

Fot. Wikimedia Commons

Gabriela Żok

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*