Największa klęska polskiego wywiadu | Recenzja

M. Świerczek, Największa klęska polskiego wywiadu

Doskonała publikacja Marka Świerczka, „Największa klęska polskiego wywiadu”, zabiera czytelnika w świat służb wywiadowczych.  Autor w niezwykle ciekawy sposób przedstawia sowiecką operację dezinformacyjną „Trust”, oraz rolę polskiego wywiadu w tej akcji. Jest to lektura obowiązkowa dla wszystkich zainteresowanych historią XX w., oraz służbami wywiadowczymi.

Autor publikacji „Największa klęska polskiego wywiadu” Marek Świerczek, jest polskim historykiem, publicystą, oraz pisarzem. Artykuły pisane przez autora, można spotkać w miesięcznikach: „Stosunki Międzynarodowe”, Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”. Marek Świerczek zamieszczał również swoje teksty w miesięczniku sensacyjnym „ Alfred Hitchcock poleca”.

Niniejsza publikacja porusza bardzo ważną tematykę, odgrywającą istotną rolę w polityce współczesnych państw. Faktem jest, że akcje wywiadowcze prowadzone są od dziejów najdawniejszych. Jednak w czasach starożytnych, czy średniowiecznych, nie odgrywały one tak istotnej roli. Ograniczały się jedynie do akcji wywiadowczych przeprowadzanych, np. przed bitwą, aby ocenić stan wojsk wroga. W epokach wcześniejszych, ciężko jest spotkać działania państw, mające na celu wywołanie dezinformacji, choć się zdarzały.  Rozwój służb wywiadowczych i znaczenie samego wywiadu, następuję na przełomie XIX/XX w. Do dnia dzisiejszego odgrywa ogromną rolę, jak również mamy do czynienia z różnymi akcjami, służącymi dezinformacji.

Książka Marka Świerczka podejmuje niezwykle ważny temat. Dotyczy on sowieckiej operacji dezinformacyjnej „ Trust” mającej miejsce w latach 20 XX w. Akcja ta była związana przede wszystkim, z potrzebą uzyskania wewnętrznego, ale i zewnętrznego spokoju przez władze ówczesnej Rosji Sowieckiej. Komuniści chcieli uzyskać lata pokoju, potrzebne do wzmocnienia państwa. Akcja „Trust” miała na celu przede wszystkim okłamanie świata zachodniego o pozycji komunistów w kraju, oraz o bieżącej polityce wewnętrznej. Jaką rolę w tej akcji odegrał wywiad odrodzonego państwa polskiego ? Na to pytanie, czytelnik znajdzie odpowiedź w niniejszej książce.  

Książka autorstwa Marka Świerczka przenosi czytelnika w świat służb wywiadowczych. Świetne pióro autora, powoduje, że publikacje czyta się bardzo szybko. Bogata bibliografia świadczy o profesjonalizmie autora. Dodatkowym uzupełnieniem są zdjęcia przedstawiające osoby, związane z akcją „Trust”. Sam układ publikacji zdaje się być przemyślany, książka jest podzielona na sześć rozdziałów. Styl, oraz język autora nie budzi żadnych wątpliwości, jest adekwatny do tematyki książki.  Autor w sposób przystępny przedstawił omawiane zagadnienie.

Podsumowując niniejsza publikacja, jest lekturą obowiązkową, dla wszystkich interesujących się historią XX w., jak również interesujących się służbami wywiadowczymi i akcjami przez nich przeprowadzonymi. Przystępny język autora, precyzyjne wyjaśnianie trudnych pojęć, powodują, że publikacja ta jest przystępna dla każdego czytelnika.

Wydawnictwo: FRONDA

Ocena recenzenta: 6/6

Marcin Zawadzki

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*