Największy megalit Europy. Część 1 | Archeologia Nie z Tej Ziemi

Największy megalit Europy jest także największym grobowcem korytarzowym na świecie, położony w dolinie rzeki Boyne, w strefie ochrony światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Nazywany z języka irlandzkiego Pałacem nad rzeką Boyne, miał wielorakie zastosowanie. Służył jak grobowiec, obserwatorium astronomiczne, kalendarz, zegar, sanktuarium oraz miejsce spotkań miejscowej ludności, która tutaj uprawiała obrzędy religijne.

Wysławiany w irlandzkiej literaturze, związany z licznymi legendami, oraz bogami, którzy stanowili prawo w czasach prehistorycznych.

Kurhan w Newgrange, badany od końca XVII wieku, jest najbardziej znanym stanowiskiem archeologicznym w Irlandii.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*